Usmernenie pohybu rodičov – interiér materskej školy

Pridal: | Publikoval na: 28 augusta, 2020

1. Dezinfekcia rúk pred vstupom do budovy MŠ – vyznačený priestor

2. Kontrola možnosti vstupu do šatne (rodič a dieťa) – na vstupných vchodových dverách sú umiestnené obrázky s logom tried. Podľa toho do ktorej triedy dieťa chodí je potrebné si z háčika zvesiť obrázok triedy a môžete ísť do šatne s dieťaťom.

3. Po podpísaní Prehlásenia, rannom filtre (meranie teploty dieťaťu a dezinfekcia rúk) a prebratí dieťaťa odchádzate z priestoru šatne a pri východe z MŠ zavesíte obrázok späť na svoje miesti, čím dáte pokyn pre ďalšieho rodiča a ten môže vstúpiť so svojim dieťaťom. V našich priestoroch je to 2 dospelé osoby a 2 deti.

Komentáre sú uzatvorené.