Učíme vonku

Pridal: | Publikoval na: 30 januára, 2023

K zime patrí sneh, zimné športy, zimné oblečenie a starostlivosť o zvieratká v lese. Tieto poznatky deti ovládajú z vlastnej skúsenosti i z výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole. Ale pretaviť tieto poznatky do reálneho života je najlepší spôsob utvrdenia vedomostí detí. Nám sa to vďaka snehovej nádielke podarilo. Deti mali v priestoroch školskej záhrady MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova za úlohu využiť sneh nielen k zábave, ale aj k učeniu. Najprv na hracej ploche sledovali vlastné stopy i stopy mačky. Porovnávali veľkosti i smer týchto stôp. Prostredníctvom detských formičiek a vedierok tvorili stavby zo snehu. Využívali priestorovú predstavivosť, fantáziu i kreativitu. Snehové gule využili na stavbu snehuliakov s využitím prírodnín z okolia. Drevené preklápacie hojdačky im poslúžili ako rovnoramenné váhy – prikladali a odoberali sneh tak, aby hojdačky boli v rovnováhe. Získavali tak poznatky o množstve a objeme. Pobyt vonku si užili a učenie vonku v plnej miere naplnilo nielen výkonové štandardy Školského vzdelávacieho programu k danej tematike, ale i úprimnú detskú zvedavosť a kreativitu.

Komentáre sú uzatvorené.