Poznaj a chráň

Pridal: | Publikoval na: 28 júna, 2022

Projekt Materskej školy Skalica, EP Hviezdoslavova Poznaj a chráň bol podporený finančnou dotáciou Mesta Skalica. Deti absolvovali školu v prírode, poznávacie vychádzky do prírody v okolí Holíča a poslednou akciou tohto projektu bola vychádzka do prírody v Zlatníckej doline. Tú naše deti absolvovali 22.6.2022 a veru si ju užili do sýtosti. Každá trieda sa vybrala po svojej trase. Svetlušky zdolali kopec bývalej zjazdovky a preskúmali okolie Zlatníckeho potoka a zistili, že vody v ňom je málo a hútali, či zvieratká nebudú v lete smädné. Škriatkovia sa vydali cestou nad chatu Amor a bádali v okolí lúky a lesíka, zisťovali, čo všetko tam rastie, žije a čo jednotlivé rastliny a hmyz potrebujú, aby takto prírodu krášlili. Pustili sa aj do témy ochrany prírody z pohľadu človeka. Najstaršie Hviezdičky mali dlhšiu trasu. Po lúke prešli lávkou cez potok, určovali aké druhy vodných rastlín a živočíchov sa v tomto prostredí nachádzajú. Potom sa okolo kúpaliska presunuli smerom nahor, nad obytnú zónu a v kľudnom rovinatom lesíku stavali prístrešky pre lesnú zver a hmyz. Usilovne vytvárali Úúžasné stavby mravenísk z konárov s architektonickým kontextom a pani učiteľky ich zdokumentovali. Potom sa presunuli nižšie, kde pozorovali hmyz, najmä motýle, ktoré tíško oddychovali na klinčekoch po rannej dávke nektáru. Najväčším „ úlovkom“ bol roháč, ktorého spolu s pani učiteľkou detailne preskúmali a vrátili naspäť do trávy. Tým sme účel projektu vyčerpali a tešíme sa na podporu zo strany Mesta Skalica aj v novom školskom roku.

Komentáre sú uzatvorené.