Poplatky 2017/2018


 Mesačné poplatky: 

 • Školné  - sa platí vždy do 10. v danom mesiaci na účet 
  • Č.ú.:  SK55 5600 0000 0027 1731 8007
  • Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
  • Identifikácia platby: meno dieťaťa/I.MŠ
  • Suma:  25 euro
 • Rodičovský príspevok 5 euro  - sa platí štvrťročne, po dohode s rodičovskou radou sa platí aj v období, kedy dieťa MŠ nenavštevuje - nákup pomôcok, odmeny, usporadúvanie akcií a podobne: 
  • 5 € - September 
  • 15 € - Október (X, XI, XII) 
  • 15 € - Január (I, II, III) 
  • 15 € - Apríl (IV, V, VI)
 • Poplatok za stravu sa platí vždy do 15. v danom mesiaci na účet 
  • Č.ú.:  SK72 5600 0000 0027 1731 1008
  • Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
  • Identifikácia platby: meno dieťaťa/I.MŠ
  • Suma: 30 euro
 • V mesiaci september sa vyberá 1 € - poistné/dieťa/školský rok
 • Pracovné zošity 


 Z príspevku do RZ sa neuhrádza:

 • Škola v prírode (čiastočne len príspevok na dopravu, lekárnička) 
 • Vstupné na aktivity mimo nášho RZ 
 • Vstupné do Skanzenu v Strážnici 
 • Poplatok za Haloterapiu (soľná jaskyňa) 
 • Poplatok za predplaveckú prípravu 
 • Poplatky za krúžkovú činnosť