Oznamy


Pripravované akcie – Marec, Apríl 2019

1. Prezentácia baseball – Mgr. Nespala – 15.4.2019 – 14.30 až 15.30 hod na školskom dvore - Hviezdičky
2. Orientačné vyšetrenie školskej zrelosti – CPPPaP Holíč – 7.3.2019 od 8.30 hod do 12.00 hod – rodič musí mať vyplnený súhlas s vyšetrením – bude k dispozícii u tr. p.uč. - Hviezdičky
3. Prednáška pre rodičov spojená s prezentáciou skalických ZŠ a vyhodnotením výsledkov testovania i s individuálnym pohovorom s Mgr. Sedlákovou (CPPPaP Holíč) – Hviezdičky – 12.3.2019
4. Víla Ella, 25.3.2019 o 9.00 hod– vystúpenie pre všetky triedy v triede Hviezdičiek

Ostatné aktivity budú doplnené priebežne.

Hviezdička

        

2 % z daní

 Milí rodičia, priatelia!

Darujte nám 2% z dane. Pomôžete nám pri vytváraní oddychových zón nášho školského dvora.

Ďakujeme !
HviezdičkaVaše deti.
Oddychová zóna

 

Hviezdička opäť ožila

Gaštany Nazbierané gaštany môžete vysypať do pripravených prepraviek v priestore určenom pre zber papiera.

*****HviezdičkaZBER PAPIERA prebieha po celý školský rok. Letáky a noviny môžete odkladať do priestoru označenom logom Hviezdičky.


2 % z daní

 Tlačivá na 2% z dane sú aj tento rok k dispozícii tu na webovej stránke škôlky, alebo u triednych pani učiteliek.  (2017/2018)

Ďakujeme za darovanie, 

pomáhate nám skrášliť prostredie pre Vaše deti. 

Hviezdička 

Tlačivá na stiahnutie: 


Čo potrebuje dieťa do materskej školy

Hviezdicčka dievča Pri nástupe do materskej školy musí mať každé dieťa: 

   • Pravdivo vyplnený dotazník o dieťati
   • Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza 
   • Splnomocnenie zákonného zástupcu o preberaní dieťaťa z MŠ poverenou osobou 
   • Informovaný súhlas rodiča 
   • Papučky – nie šlapky ! 
   • Náhradné veci na prezlečenie, všetky treba podpísať, u pyžamka aj spodný diel 
   • Pyžamko
Viac ...

Milí rodičia, 
prosíme Vás, aby ste v čase od 7.00 do 8.00 hod neparkovali autá pred vchodom do materskej školy, nakoľko bránite vjazdu auta so stravou do objektu materskej školy.


Z dôvodu flexibilnosti pri komunikácii s pediatrom používajte potvrdenia podľa potreby (tu na stiahnutie vo formáte *.doc ):
 1. ak je dieťa už zdravé a môže ísť do kolektívu - pri dlhodobej neprítomnosti dieťaťa v materskej škole - pre potreby materskej školy 
 2. ak dieťa zo zdravotných dôvodov nemohlo navštevovať materskú školu - potrebné k doloženiu Žiadosti o odpustenie príspevku za dieťa, ak je neprítomné viac ako 31 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.


Číslo účtu - strava:

IBAN SK 72 5600 0000 0027 1731 1008

Tel. kontakt: 034 6644424 – MŠ Hviezdoslavova – odhlásenie dieťaťa z dochádzky do 7.30 hod.

Hviezdička – odpad triedi, prírodu chráni!

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v celoročnom zbere papiera. Zviazané letáky môžete odložiť v priestore vchodu do dielne p. údržbára. Za vyzbierané letáky dostávame papierové vreckovky.