OznamySpoločné fotografovanie detí


 Spoločné fotografovanie detí bude 13.6.2019 o 10.00 hod.

Po ňom sa budú fotografovať deti z triedy Hviezdička na tablo. Tablo našich predškolákov bude umiestnené v Knižnici Skalica počas celých prázdnin.

Fotografovanie detí


EXKURZIA MIKULČICE

V piatok, 14.6.2019, idú deti z triedy Škriatkovia a Hviezdičky na exkurziu do Mikulčíc. Odchod autobusu je o 8.15 hod. Raňajky i obed deti dostanú v materskej škole.

Deti potrebujú:

 • Pas
 • 30 Kč – vstupné
 • Batoh – voda v uzatvárateľnej fľaši, nečokoládová sladkosť

Mikulčice

Raňajky na Holíčskom zámku

     Už tradičným posledným výletom na záver školského roka patrí prechádzka po panstve Márie Terézie. Tento rok sa uskutoční 21.6.2019. Odchod detí z materskej školy je autobusom o 8.15 hod a raňajky zrealizujeme v priestoroch Holíčskeho zámku.

Deti potrebujú:

 • Batoh – nečokoládovú sladkosť, vodu v uzatvárateľnej fľaši.


Mikulčice


Zábavné dopoludnie na zrevitalizovanom dopravnom ihrisku Hviezdička

     V rámci ukončenia poslednej fáze revitalizácie detského dopravného ihriska na našom školskom dvore sa dňa, 24.6.2019 o 9.30 hod uskutoční slávnostné otvorenie, v rámci ktorého bude pre deti zorganizované zábavné dopoludnie. Na podujatie pozývame všetkých sponzorov a spolutvorcov revitalizácie plochy pred vstupom do materskej školy. Pre deti budú pripravené aktivity s dopravnou tematikou i ukážky výchovno-vzdelávacích aktivít z prostredia Hejného metódy i prvkov Technika do škôl. Na toto podujatie sú pozvaní aj rodičia, ktorí majú v dopoludňajších hodinách čas.

Srdiečka

Koncoročné športovo – zábavné odpoludnie

    V rámci ukončenia školského roka sa dňa 25.6.2019 od 16.00 hod koná Koncoročné športovo – zábavné odpoludnie. Pripravené budú športové stanovištia: Jumping, Jóga – Fitness aktivity s Lenkou – Barbar Skalica pod vedením certifikovaných inštruktoriek Lokomočné chodníčky – zastrešujú učiteľky MŠ Maľovanie na tvár – bývalé naše pani učiteľky Futbalový turnaj – deti a rodičia. Podrobné informácie k aktivite budú postupne aktualizované. Všetky športové stanovištia budú pripravené tak, aby ich mohli absolvovať aj rodičia i starí rodičia.
A možno medzi nás zavítajú i známe športové osobnosti zo Skalice.

Deti

Vyčistime si Skalicu s Hviezdičkou

 

Hviezdička

    V rámci Dňa Zeme pokračujeme v čistení okolia materskej školy. Vo štvrtok, 25.4.2019 v čase od 10.30 do 11.15 hod počas pobytu detí vonku prejdeme zelené plochy v okolí materskej školy a vyzbierame odpadky. Vyčistené plochy označíme logom Hviezdičky s odkazom Hviezdička upratuje, prírodu ochraňuje.


Strom a planétaHarmonogram aktivít apríl - máj  

Názov aktivity
Termín
Triedy
Hrkálka

24.4.2019, 9.00 hod

Františkánsky kláštor – priestor ZUŠ Skalica
Hviezdička – Tamarka Janečková, Miška Komorníková
Maľovanie na chodník

24.4.2019 – Dopravné ihrisko

9.30 hod
Škriatkovia, Hviezdičky
Deň Zeme – vyčistime si Skalicu s Hviezdičkou 25.4.2019 – zelené plochy v okolí materskej školy Všetky triedy
Návšteva ZŠ Vajanského 29.4.2019, 9.20 odchod Hviezdičky
Návšteva ZŠ Strážnická 30.4.2019, 9.15 odchod autobusom Hviezdičky
Exkurzia – Hasiči Skalica 2.5.2019, odchod 9.15 hod autobusom Všetky triedy
Posedenie pod Májkou s Heligónkou 3.5.2019. 10.30 hod Všetky triedy
Exkurzia Schaeffler Skalica 6.5.2019, odchod 8.15 autobusom Hviezdičky
Blahova notečka 9.5.2019, 9.00 hod – meno účastníka bude doplnené Hviezdičky
Škola v prírode – Horná Ves 20.-24.5.2019 Hviezdičky podľa prihlásenia
Jarné hry na Rotunde 21.5.2019, odchod o 9.00 hod Škriatkovia, Svetlušky
MDD v BarBar-e 31.5.2019, odchod 9.15 hod Všetky triedy
Rodinné srdiečka Bude upresnený Všetky triedy


Oznam - jarné fotografovanie detí

     JARNÉ FOTOGRAFOVANIE DETÍ sa bude konať v piatok, 12.4.2019. Záujem je potrebné nahlásiť triednej p.uč. do 10.4.2019. Cena za balíček fotografií je 12 €. Fotograf p. Tokoš Peter. Ak máte záujem o súrodenecké fotografie, tie budú realizované až po obede, v čase od 14.00 hod.

Fotografovanie

Pripravované akcie – Marec, Apríl 2019

1. Prezentácia baseball – Mgr. Nespala – 15.4.2019 – 14.30 až 15.30 hod na školskom dvore - Hviezdičky
2. Orientačné vyšetrenie školskej zrelosti – CPPPaP Holíč – 7.3.2019 od 8.30 hod do 12.00 hod – rodič musí mať vyplnený súhlas s vyšetrením – bude k dispozícii u tr. p.uč. - Hviezdičky
3. Prednáška pre rodičov spojená s prezentáciou skalických ZŠ a vyhodnotením výsledkov testovania i s individuálnym pohovorom s Mgr. Sedlákovou (CPPPaP Holíč) – Hviezdičky – 12.3.2019
4. Víla Ella, 25.3.2019 o 9.00 hod– vystúpenie pre všetky triedy v triede Hviezdičiek

Ostatné aktivity budú doplnené priebežne.

Hviezdička

        

2 % z daní

 Milí rodičia, priatelia!

Darujte nám 2% z dane. Pomôžete nám pri vytváraní oddychových zón nášho školského dvora.

Ďakujeme !
HviezdičkaVaše deti.
Oddychová zóna

 

Hviezdička opäť ožila

Gaštany Nazbierané gaštany môžete vysypať do pripravených prepraviek v priestore určenom pre zber papiera.

*****HviezdičkaZBER PAPIERA prebieha po celý školský rok. Letáky a noviny môžete odkladať do priestoru označenom logom Hviezdičky.Čo potrebuje dieťa do materskej školy

Hviezdicčka dievča Pri nástupe do materskej školy musí mať každé dieťa: 

   • Pravdivo vyplnený dotazník o dieťati
   • Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza 
   • Splnomocnenie zákonného zástupcu o preberaní dieťaťa z MŠ poverenou osobou 
   • Informovaný súhlas rodiča 
   • Papučky – nie šlapky ! 
   • Náhradné veci na prezlečenie, všetky treba podpísať, u pyžamka aj spodný diel 
   • Pyžamko
Viac ...

Milí rodičia, 
prosíme Vás, aby ste v čase od 7.00 do 8.00 hod neparkovali autá pred vchodom do materskej školy, nakoľko bránite vjazdu auta so stravou do objektu materskej školy.


Z dôvodu flexibilnosti pri komunikácii s pediatrom používajte potvrdenia podľa potreby (tu na stiahnutie vo formáte *.doc ):
 1. ak je dieťa už zdravé a môže ísť do kolektívu - pri dlhodobej neprítomnosti dieťaťa v materskej škole - pre potreby materskej školy 
 2. ak dieťa zo zdravotných dôvodov nemohlo navštevovať materskú školu - potrebné k doloženiu Žiadosti o odpustenie príspevku za dieťa, ak je neprítomné viac ako 31 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.


Číslo účtu - strava:

IBAN SK 72 5600 0000 0027 1731 1008

Tel. kontakt: 034 6644424 – MŠ Hviezdoslavova – odhlásenie dieťaťa z dochádzky do 7.30 hod.

Hviezdička – odpad triedi, prírodu chráni!

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v celoročnom zbere papiera. Zviazané letáky môžete odložiť v priestore vchodu do dielne p. údržbára. Za vyzbierané letáky dostávame papierové vreckovky.