Krúžky v školskom roku 2018/2019


ZUŠ

Základná umelecká škola

Krúžková činnosť v rámci ZUŠ je realizovaná len v triede Hviezdičky.
  • výtvarný krúžok
  • krúžok ľudového tanca
  • krúžok moderného tanca