Kontakty


Rodičovské združenie pri I.MŠ, Hviezdoslavova 1, 90901 Skalica

Adresa: Materská škola Skalica, pracovisko Hviezdoslavova 1, 909 01 Skalica

Email: rz@hviezdickaskalica.sk

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Mária Masárová

Telef. číslo: +421 (0)34 664 4424

IČO:   37984454

Štatutárny zástupca: Saskia Sládková

Výbor RZ

Pokladník: Macháčková Martina 

Člen RZ:      Hertlová Mariana

                        Knejpová Erika