Kalendár akcií v školskom roku 2017/2018

Pripravované akcie – Marec, Apríl 2019

1. Prezentácia baseball – Mgr. Nespala – 15.4.2019 – 14.30 až 15.30 hod na školskom dvore - Hviezdičky
2. Orientačné vyšetrenie školskej zrelosti – CPPPaP Holíč – 7.3.2019 od 8.30 hod do 12.00 hod – rodič musí mať vyplnený súhlas s vyšetrením – bude k dispozícii u tr. p.uč. - Hviezdičky
3. Prednáška pre rodičov spojená s prezentáciou skalických ZŠ a vyhodnotením výsledkov testovania i s individuálnym pohovorom s Mgr. Sedlákovou (CPPPaP Holíč) – Hviezdičky – 12.3.2019
4. Víla Ella, 25.3.2019 o 9.00 hod– vystúpenie pre všetky triedy v triede Hviezdičiek

Ostatné aktivity budú doplnené priebežne.

Hviezdička