EKO – týždeň

Pridal: | Publikoval na: 26 apríla, 2021

Predposledný aprílový týždeň sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova niesol v duchu enviro – aktivít. Počas vzdelávacích aktivít si deti osvojovali a utvrdzovali poznatky o živej a neživej prírode a ich výskyte v prírode. Vnímali vzduch ako základ života nielen ľudí, ale i celej prírody. Tieto poznatky realizovali počas pobytu vonku, kde si ich overovali priamo v teréne. V pondelok vyrazila Ekohliadka do okolia materskej školy a lokalizovala znečistené zelené plochy v okolí našej materskej školy, ktoré sme spoločne vyčistili vo štvrtok, čím sme si pripomenuli Deň ZEME. Zároveň sme v deťoch evokovali potrebu udržiavania čistoty v prírode nielen v tento deň, ale po celý rok. Taktiež deti z týchto plôch vyzbierali kamene, ktoré potom pomaľovali a posunuli do terénu v podobe Veselých kameňov. V utorok sme sa zamerali na vodu, jej podoby a dôležitosť pre našu planétu. Deti sa oboznámili s kolobehom vody v prírode. Streda sa niesla v znamení tvorivosti a spracúvania odpadového a prírodného materiálu. Tvorili zvieratká a hmyz z odpadového materiálu, drevené pexeso, obrazce z konárov a podobne. V hrách pokračovali aj na školskom dvore. Štvrtok, ako sme už spomínali, patril oslavám sviatku ZEME. Okrem čistenia označených zelených plôch deti cestovali časom. Navštívili krajinu dinosaurov a charakterizovali prírodu a životné podmienky v tomto historickom úseku dejín a porovnávali so životom súčasnosti. Odmenou všetkých environmentalistov našej Hviezdičky bola piatková návšteva hasičov, ktorí deťom ochotne ukázali svoje vozidlá, oboznámili ich so svojou činnosťou a prínosom nielen pre spoločnosť, ale i prírodu. Každé dieťa malo možnosť vyskúšať si striekanie z prúdnice, pričom slniečko v prúde vody poslalo deťom pozdrav v podobe dúhy.

Fotky sú vo Fotogalérii.

Komentáre sú uzatvorené.