Denný program

Pridal: | Publikoval na: 22 augusta, 2020
6:30 – 7:30Otvorenie MŠ, schádzanie detí, hry
a činnosti podľa výberu detí
8:30 – 9:00Zdravotné cvičenia, činnosti zabezpečujúce
životosprávu (hygiena, desiata)
9:00 – 11:30Vzdelávacie aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku – vychádzka so získaním poznatkov o okolí MŠ, prírode, doprave, hry na školskom dvore s využitím záhradného náradia, náčinia, hračiek; voľné hry
11:3012:15 – 12:30


12:30 – 14:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)


príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky, rozhovory

odpočinok
14:00 – 14:30Hygiena, olovrant
14:30 – 16:00Krúžková činnosť
Hry a činnosti podľa voľby detí
Ukončenie prevádzky
Komentáre sú uzatvorené.