Deň materských škôl

Pridal: | Publikoval na: 14 novembra, 2021

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ (http://omep.sk/?page_id=1735).

Tento náš sviatok sme v minulosti slávili spoločnými aktivitami s našimi starkými. Keďže momentálna situácia nám to neumožnila, tak sa deti z triedy Hviezdička – MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova rozhodli hrať sa v tento deň na starých rodičov a preniesli sa do obdobia ich detstva. Aby si vedeli autenticky predstaviť prostredie ich doby, poslúžili im staré kroniky, ktoré sú na našom pracovisku zachované v pôvodnej podobe. V najstaršej sú zachytené momenty prvej detskej opatrovne v Skalici i stavba našej materskej školy, ktorá je najstaršou skalickou materskou školou. Hneď prvé, čo deti pri prezeraní zaujalo, boli čierno-biele fotografie a jednoduché hračky, s ktorými sa deti na fotografiách hrali. Boli to prevažne drevené koníky, stavebnice, prírodniny. A tak sa zmenila aj naša trieda. Celú hraciu výbavu tvorili len drevené a penové skladačky, gaštany, hojdací koník, drevená kačička na paličke a obyčajné detské svietiace baterky. O zábavu veru núdza nebola. Deti samé objavili široké možnosti využitia týchto hračiek a ich fantázia pracovala na plné obrátky. Objavili fungovanie tieňového divadla, zahrali si naháňačku so svetelným bodom, stavali makety našej materskej školy či jednoducho z gaštanov tvorili obvody nakreslených obrazcov. Pohybom stvárňovali detské piesne a kreslili budovu materskej školy akvarelovými farbičkami, čo v konečnom dôsledku malo dojem „starej fotografie“. V závere hier deti vytvorili hudobno-pohybové pásmo pre starých rodičov. Tento deň bol ozaj slávnostný a deti si z neho odniesli zmysluplný základ poznania a významu potreby interakcie detí v skupiny pre svoj osobný rast. V plnej miere sa naplnilo posolstvo Márie Terézie Brunswickej, kedy deti naozaj netušili, že sa učili, ale odchádzali s pocitom „skvelej hry“.

Komentáre sú uzatvorené.