Deň materských škôl 2020 – priateľské pozdravy

Pridal: | Publikoval na: 5 novembra, 2020

     Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Preto si každoročne 4.11. vo všetkých pracoviskách MŠ Skalica organizujeme rôzne akcie pre deti i verejnosť. Keďže tento rok je výnimočný, ako spôsob vzájomnej spolupatričnosti sme prijali výzvu prepojenia sa pomocou známej detskej piesne Ak si môj kamarát. Túto pieseň prespievala a choreografiu pripravila naša kamarátka Víla Ella (https://www.youtube.com/watch?v=SLBW8U-EjaE). Na každom pracovisku si deti v triedach túto choreografiu zatancujú a pani učiteľky zaznamenajú prostredníctvom videa a vytvoria tak pozdrav pre ostatných. Krátke pohybové etudy budú zverejnené na stránke Materskej školy Skalica https://ms.skalica.sk/. Elokované pracovisko Hviezdoslavova do výzvy zapojilo i kamarátov z DSS ZELENÝ DOM SKALICA a MIKÁDO SKALICA. Ich pozdravy budú súčasťou videa tohto pracoviska. Ani v týchto dňoch nezabúdame, že duševné zdravie, dobrá nálada a detský úsmev sú základom pokojného ľudského bytia.

Komentáre sú uzatvorené.