Medailová nádielka vo Hviezdičke

Posted by: | Posted on: 23 júna, 2022

V pondelok 20.6.2022 sa trieda Hviezdičiek premenila na medailové kráľovstvo.

Navštívil nás úspešný „ SPARŤAN“ Marek Rehák z Holíča, ktorý na jeseň v roku 2021 dokončil ako jediný Slovák najťažší typ Spartan endurance na svete – AGOGE v Spojených arabských emirátoch, kde 60 hodín bojoval spolu so štyridsiatkou ďalších sparťanov z celého sveta v horúcej púšti v Abu Dhabi s rôznymi prekážkami a úlohami skoro bez jedla, vody a spánku, každý z nich si s nasadením života siahol na úplné dno fyzických i psychických síl a nie všetci tento ťažký boj úspešne dotiahli do konca. (https://www.nazahori.sk/2021/11/30/marek-z-holica-dokoncil-najtazsi-typ-spartan-endurance-na-svete/).

K medailovej nádielke

prispela aj naša hviezdička LILY KOLŠTROMOVÁ, ktorá sa takisto zúčastňuje športových podujatí v kategórii SPARTAN KIDS a zopár ocenení už na svojom konte má takisto. Bol to neopísateľný zážitok pre všetkých zúčastnených. Deti sa o tejto športovej disciplíne dozvedeli veľa zaujímavostí. Marek ich svojim rozprávaním i prezentáciou fotografií predstavil život sparťanov a odprezentoval vlastné pocity z týchto výprav. Deti intenzívne nasávali každé jeho dobrodružstvo a bolo vidno, že vo svojich predstavách sa už vidia s medailou na krku. A v závere Markovi aj Lily zaželali najmä zdravie, úspechy a silu do ďalších pretekov. Chlapci ho vyzvali i na súboj vo futbale s tým, že za každý jeden prehratý zápas s nimi im Marek daruje jednu medailu. Napokon sa však dohodli, že sa stretnú na nejakom podujatí SPARTAN RACE a tam si každí získa svoju medailu. Ale na fotografovanie im samozrejme dal možnosť vybrať si, ktorá sa im páči. Hodinka strávená v maximálnej pohode, pokore a priateľskej atmosfére motivovala deti k túžbe baviť sa športom a pohybom, čo až do odchodu domov úspešne realizovali na školskom dvore.


Zábavno – športové dopoludnie

Posted by: | Posted on: 4 júna, 2022

Deň detí sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova niesol v duchu športu, zábavy a dobrej nálady. Využili sme dlhodobú spoluprácu s BarBar športovým centrom, kde sme sa všetci sústredili už o 9.00 hod. Po rozdelení do skupín si deti začali naplno užívať pripravené aktivity – Jumping, Zdravé nožky, vonkajší lokomočný chodníček, vychádzku k fontáne pri hoteli Sv. Ludmila či futbal a zábavné hry na ihrisku Pastoračného centra v Skalici. Super atmosféru pravej detskej radosti si vychutnala i naša pani riaditeľka Oľga Luptáková, ktorá deti nielen povzbudzovala, ale aj fotografovala. K tejto oslave sme pozvali i deti z EP Dr. Clementisa, ktoré sú teraz u nás na návšteve, nakoľko sa na ich materskej škole realizuje projekt zelenej strechy. Ide o novovytvorenú triedy detí z Ukrajiny, ktoré si tento deň takisto super užili. Malý darček bol dokonalým záverom osláv sviatku detí a veríme, že spokojnosť detí sa preniesli i do ich rodín. Za zrealizovanie tohto projektu ďakujeme vedeniu športového centra BarBar Skalica Lenke a Markovi Gulovcom, lektorkám Lenke i Zuzke, dobrovoľníčke Julke a kolektívu Pastoračného centra i firme Skand Skalica, ktorá sponzorsky poskytla dopravu všetkých detí. Taktiež trénerovi Milanovi Vašíčkovi za realizáciu poslednej hodiny krúžku Dajme spolu gól. Táto aktivita je príkladom dobrej spolupráce medzi objektmi, ktorým deti a formovanie novej generácie nie je ľahostajné. Želajme si, aby DEŇ DETÍ netrval len jeden deň, ale aby každý deň bol pre všetky deti sviatkom.


Škola v prírode

Posted by: | Posted on: 4 júna, 2022

Hviezdičky z MŠ Skalica v dňoch 26 – 27.5.2022 absolvovali Školu v prírode na Kunovskej priehrade.

Krásne prírodné prostredie s množstvom environmetálnych i športových doplnkov ponúklo deťom širokú paletu využitia v prospech rozvoja vlastných potrieb. Štvrtok, v animácii študentov Obchodnej Akadémie Senica, patril športu a zábave. Študenti si deti rozdelili do skupín, v ktorých plnili rôzne úlohy v daných limitoch. V závere deti získali odznak i nové skúsenosti. Vyšantili sa dosýtosti a v hrách na pláži pokračovali i v poobedňajšej aktivite. Piatok patril najmä enviro tematike. Deti sa priamo zúčastnili otvorenia náučného chodníka, popozerali si pripravené stanovištia i otestovali nové osadené i zrekonštruované prvky. Vhod im padlo aj malé občerstvenie. Pred obedom si užili voľné hry v piesku na pláži, kde celotelovým vnímaním skúmali vlastnosti piesku, možnosti jeho premeny zo sypkého materiálu na tvárny prostredníctvom pridávania vody a pod. Chlapci si zahrali plážový futbal a pozorovali aj cvičenie hasičov na vode. Po obede preskúmali povrchy a obvody stromov a v závere sa dokonale vyšantili v ľanovom parku. Boli to síce len dva dni, ale zážitkov plno na dlhú dobu. Veríme, že získané poznatky na základe priameho zážitku budú tou správnou cestou ku školskej úspešnosti. Za možnosť presunúť výchovno-vzdelávací proces detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie do prírody ďakujeme Mestu Skalica – finančná podpora projektu, Mestu Senica – poskytnutie areálu a účasť na ich aktivite a OA Senica za animačný program.


Pohľad do minulosti

Posted by: | Posted on: 4 júna, 2022

Vo všeobecnosti platí, že minulosť môžeme vnímať ako dianie, ktoré sa už uskutočnilo. Ale najstaršie deti z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova mali možnosť nahliadnuť a reálne fungovať v minulosti prostredníctvom programu Abeceda řemesel v Skanzene v Strážnici. Zahrali sa na stolárov, rezbárov, drevorubačov či hospodárov. Pozorovali koníka pri ukážke sťahovania dreva z lesa, či výrobcu drevených hračiek. A keďže v minulosti k práci patril spev, spolu s ľudovými umelcami si zaspievali i zatancovali a dobre padli i čerstvo vysmažené šišky. Aj takouto formou sa snažíme o udržiavanie tradícií blízkeho regiónu. Túto cestu sme zrealizovali vďaka podpore Mesta Skalica – projekt Poznaj a chráň.


Rodinné srdiečka

Posted by: | Posted on: 4 júna, 2022

Tento rok sa nám tradičné podujatie venované rodine podarilo zrealizovať v podobe záhradnej slávnosti. Dňa 25.5.2022 sa deti predstavili rodičom, súrodencom i príbuzným so svojim hudobno-tanečným pásmom Rodinné srdiečka. Využitím rekvizít i ľudových kostýmov a hlavne radostným prejavom vyslali to najväčšie posolstvo rodiny – lásku, šťastie a túžbu po spoločnej harmónii. A tak sa školský dvor našej Hviezdičky zablýskal v duchu srdiečok, ktoré zahriali prítomných na tele i na duši.


Maľované džbánky

Posted by: | Posted on: 4 júna, 2022

Záhorské múzeum v Skalici si na deň detí pripravilo veľmi zaujímavú ponuku v podobe aktivity Maľované džbánky. Na začiatku mali deti možnosť pozrieť si prezentáciu o výrobe džbánkov i keramiky v minulosti, vyriešiť zadané hádanky o motívoch na džbánkoch ako ich aj následne na vystavených exemplároch vyhľadať. Deti sa dozvedeli i to, že ich zberateľ bol Dr. Janko Blaho a zaujímalo ich, či ich všetko takto v danej miestnosti na police a do vitrín poskladal on sám. Pojem, že žil v dávnej minulosti v ich egocentrickom myslení ešte nemá matematický rozmer a keďže všetky vystavené exponáty boli nezničené, zdalo sa im, že boli vyrobené nedávno. Zamestnankyne Záhorského múzea ako i p. PhDr. Peter Michalovič trpezlivo odpovedali na otázky detí a v závere aktivity smerovali pri plnení posledných úloh – vyfarbovaní obrázkov džbánkov či skladaní rozstrihaných obrázkov. Počas aktivít p. Michalovič odprezentoval deťom i neobyčajný hudobný nástroj – gajdy. Príjemnú atmosféru doplnila i prítomnosť pani primátorky Mesta Skalica Ing. Anny Miernej, zástupkyne primátorky Mgr.Veroniky Buc, PhD., ktoré deťom za ich vytvorené vystavené práce ponúkli sladkú odmenu. Aktívne sa do tejto akcie s nami zapojila i naša p. riaditeľka Mgr. Oľga Luptáková, ktorá strávila MDD s našimi detičkami z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova.


Prechádzka po Holíčskom zámku

Posted by: | Posted on: 4 júna, 2022

Spoznávať kultúru a pamiatky blízkeho okolia sa vybrali deti z triedy Škriatkov a Svetlušiek – MŠ Skalica. S dobrou náladou, batôžtekmi na chrbte sa vybrali na prechádzku areálu, kde pozorovali vodný tok i faunu a flóru okolo neho. Vnímali architektúru zámku a tvorili si vlastné príbehy života na zámku. Mnohé dievčatá sa v nich premenili na princezné a chlapci rytierov. Z rozprávky sa presunuli na športové ihrisko, kde sa posilnili a pokračovali v aktivitách. Unavené, ale plné zážitkov sa vrátili do materskej školy na obed. Zážitky rezonovali v deťoch i počas oddychu i odchodu domov.


Deň včely

Posted by: | Posted on: 4 júna, 2022

20.5. je svetový deň včiel, ktorý je spojený s históriou Slovenska. Je to deň narodenia Antona Janšu, zakladateľa moderného včelárstva, ktorého Mária Terézia vymenovala za prvého riaditeľa včelárskej školy vo Viedni. Tento deň je nielen dňom oslavy včiel, ale i dňom upozornenia na riziká, ktoré včely i ďalšie opeľovače ohrozujú. Preto sme do výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova zaradili celotýždenné aktivity, ktoré motivovali deti k oboznámeniu sa s danou problematikou. Zároveň si deti uvedomili potrebu ochrany včelstva nielen pre životné prostredie, ale i človeka. Veríme, že realizáciou takýchto aktivít buduje zdravú a rozumnú novú generáciu, ktorej naša planéta nebude ľahostajná.


Úspech vo výtvarnej súťaži

Posted by: | Posted on: 3 mája, 2022

Ešte na jeseň Centrum voľného času v Skalici vyhlásil súťaž Farby jesene. So svojimi prácami sa zapojili deti zo všetkých našich tried. Pochvalu získali všetci zúčastnení. Laurinka Hladká z triedy Škriatkov získala aj individuálne ocenenie za svoju prácu. Gratulujeme k úspechu a želáme veľa tvorivých nápadov.


Polícia, hasiči navštívili Hviezdičky

Posted by: | Posted on: 3 mája, 2022

K tradičnej aktivite detí predškolského veku patrí dopravná výchova a k nej návšteva zložiek integrovaného záchranného systému. V jedno slnečné aprílové dopoludnie nás navštívili Dobrovoľní hasiči mesta Skalica so svojou prezentáciou pracovných činností smerovaných k ochrane ľudského života a nebezpečných situácií, v ktorých sa človek môže ocitnúť. Zoznámili deti s vybavením ich vozidiel a najväčším trhákom, ako vždy, bolo striekanie vodou z hadice. Vodou sme ale neplytvali, deti pekne prúd vody smerovali na trávu a k stromčekom. Pri rozlúčke naši kamaráti rozdali deťom malé darčeky a pozvali ich na stavenie Májky k hasičskej zbrojnici v Skalici. O pár dní nás z materskej školy hneď ráno vytiahol zvuk policajnej „ húkačky“. V tomto roku k nám zavítali policajti nielen služobným autom, ale aj motorkou. Ukážkou priamej práce pri usmernení dopravy, zaistení páchateľa a praktickej ukážky vybavenia policajti v deťoch evokovali pozitívny záujem o prácu polície. Zo srdiečka ďakujeme všetkým zamestnancom i vedeniu spomínaných zložiek za ochotu prísť medzi deti a rozžiariť ich zvedavé očká. Tieto zážitky v nasledujúcich dňoch chceme doplniť o exkurziu na stanici mestskej polície Skalica i priamym pozorovaním záchranárov pri ich práci ako súčasť vychádzky v  nemocničnom parku a utvrdiť tak poznatky detí o celom integrovanom záchrannom systéme Slovenskej republiky. Veď taký detský integrovaný záchranný systém máme aj našom dvore MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova vybudovaný vďaka podpore Participatívneho rozpočtu TTSK a na malých záchranárov sa môžeme hrať takmer každý deň.