Vrecko plné prekvapení

Posted by: | Posted on: 13 decembra, 2020

Už tradičnou adventnou aktivitou je Vrecko plné prekvapení od detí MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. Každoročne sme navštívili klientov DSS Jesénia Skalica a deti milým pásmom piesní a tancov spestrili čaro prichádzajúcich vianočných sviatkov babičkám a deduškom. Tento rok sme sa priamo aktivity z dôvodu pandemických opatrení zúčastniť nemohli, ale spomínané vrecko sme naplniť nezabudli. Veríme, že o rok sa situácia zlepší a budeme môcť túto tradičnú spoluprácu so seniormi zrealizovať v plnom nasadení. Naplniť vrecká nám pomohli sympatizanti RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova, Skalica.


Úspech vo výtvarnej súťaži PRAMIENOK 2020/2021

Posted by: | Posted on: 13 decembra, 2020

Celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku bola zameraná na formovanie pozitívneho a ochranárskeho vzťahu detí k prírode prelínaním environmentálneho učenia sa v interakcii s  vlastnou tvorivou aktivitou detí. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátor Mesto Trstená. V hodnotení prác organizátor uvádza, že do kategórie materských škôl sa zapojilo 940 detí zo 406 materských škôl. A práve v najmladšej kategórii detí do 4 rokov víťazstvo získala Dorotka Stančiaková z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. Vo svojej práci Veselý Macko jednoduchou detskou kresbou stvárnila svoj vzťah k zvieracej ríši v podobe farebného usmiateho medvedíka. Téma pohybu medveďov v blízkosti ľudských príbytkov rezonuje v spoločnosti stále viac a viac, ale malá autorka vo svojej kresbe stvárnila túto problematiku v pozitívnom vnímaní. Medveď patrí do nášho ekosystému a je len na ľuďoch do akej miery budú ohrozovať jeho prirodzené prostredie a tým pádom ohrozovať samých seba. Dorotke srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže prajeme veľa tvorivých nápadov. Informácie o hodnotení súťaže a prezentácii víťazných prác nájdete na stránke : https://www.trstena.sk/oznamy/vyhodnotenie-celoslovenskych-sutazi-ekoposter-pramienok-a-voda-pre-zivot-zivot-pre-vodu.html. Súťaž sa realizovala pod záštitou Združenia miest a obcí Hornej Oravy a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.


Decembrový komentár

Posted by: | Posted on: 3 decembra, 2020

Tento školský rok je netypický, plný opatrení, manuálov, testovaní.

Ale zatiaľ zvládame všetko tak, ako môžeme a situácia dovoľuje.

Podarilo sa nám získať ocenenia vo výtvarných súťažiach:

Vanesa Ventúrová – Žitnoostrovské pastelky

Dorota Stančiaková – Pramienok

Richard Martinusík – Dúhový kolotoč

Získali sme grant 5000 € – Detský integrovaný záchranný systém – z Participatívneho rozpočtu TTSK

Uchádzame sa o grant s Nadácie SLSP – Zelenaj sa Hviezdička

Z finančných prostriedkov RZ sme zaplatili :

Dyňová paráda – odmeny pre deti

Mikuláš – balíčky pre deti

Divadelné predstavenia online – Mikuláš a Anjelica

Pracovné zošity pre všetky deti

Nové učebné pomôcky

Zrealizovali sme online Deň Materských škôl na Slovensku (video vo Videogalérii)

Okrem toho kopu písomností, kde by sme Vás chceli požiadať o presné nahlasovanie karantény dieťaťa, nakoľko sa neprítomnosť dieťaťa nahlasuje aj na sociálnu poisťovňu. Preto je potrebné dbať na odhlasovanie detí z materskej školy. Ďakujeme a tešíme sa na nový rok 2021.


Advent vo Hviezdičke

Posted by: | Posted on: 3 decembra, 2020

Vrecko plné prekvapení – zrealizovali sme projekt pre Jeséniu Skalica – poslali sme deduškom a babičkám malé Mikuláške prekvapenie – 100 balíčkov. Deti vyzdobili papierové hrnčeky, nalepili vrecko s čajom a pripli krátku báseň. Vrecká naplniť pomohli naše tety z kuchyne. Obsah vreciek zabezpečil podporovateľ nášho rodičovského združenia. Ďakujeme😊

Mikuláš – 4.12.2020 o 8.30 hod čaká na deti milé prekvapenie – Mikuláš príde aspoň pod okienko a o 10.45 budú mať deti na triedach malé predstavenie cez platformu ZOOM – Divadlo Zábavka. Predstavenie pôjde v 20 minútových intervaloch zvlášť v každej triede, nakoľko spájanie detí nie je povolené. Bude vyhotovený aj záznam. Ak sa podarí a všetko prebehne v poriadku, uverejníme link, na ktorom si budete môcť záznam pozrieť. Všetko robíme ozaj v obmedzenom technickom vybavení, preto prosíme o zhovievavosť😊

Vianočné zvonenie – tradičná besiedka na školskom dvore nebude. Deti si na triedach s pani učiteľkami pripravia program, ktorý natočíme a zverejníme. Opäť dostanete link, kde si budete môcť program pozrieť. Besiedku bude točiť p. Tokoš 15.12.2020 v triede detí. Kostýmy deti na vystúpenie budú mať z materskej školy. Ale to mávame na vystúpenia takmer vždy.

Fotografovanie detí – na základe vyhodnotenia situácie sme sa po dohode s p. fotografom Tokošom dohodli, že urobíme novoročné fotografovanie. Termín je zatiaľ 14. a 15.1.2021. Nakoľko sa musíme fotografovať len v triede, do ktorej deti chodia, bude to náročnejšie, ale verím, že to zvládneme. Kostým na fotografovanie budeme takisto riešiť z vlastných zdrojov, lebo aj tu platia prísne hygienické pravidlá. Takže tohtoročné vianočné fotografovanie presunieme na novoročné želania.

A po novom roku snáď už budeme fungovať v bežnejšom režime😊.

Vaša Hviezdička .


Jesenná pošta pre Jeséniu

Posted by: | Posted on: 15 novembra, 2020

Jeseň sa pomaly už ukladá k spánku, ale naše Hviezdičky z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova sa k oddychovaniu nechystajú. Naopak, plný nápadov a tvorivých aktivít hľadajú spôsob ako čo najlepšie využiť svoje schopnosti. Rozhodli sa potešiť klientov ZSS Jesénia v Skalici a zaslali im jesennú obálku s pozdravom a farebnými vykreslenými obrázkami. Nešlo o žiadne umelecké výtvory, ale o malý milý darček, ktorý isto poteší nejedno srdiečko. A týmto skutkom nekončia, ale stále premýšľajú ako sa so starkými spojiť virtuálne alebo inou formou spolupatričnosti. Akou? To je zatiaľ ich tajomstvom.


Deň materských škôl 2020 – priateľské pozdravy

Posted by: | Posted on: 5 novembra, 2020

     Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Preto si každoročne 4.11. vo všetkých pracoviskách MŠ Skalica organizujeme rôzne akcie pre deti i verejnosť. Keďže tento rok je výnimočný, ako spôsob vzájomnej spolupatričnosti sme prijali výzvu prepojenia sa pomocou známej detskej piesne Ak si môj kamarát. Túto pieseň prespievala a choreografiu pripravila naša kamarátka Víla Ella (https://www.youtube.com/watch?v=SLBW8U-EjaE). Na každom pracovisku si deti v triedach túto choreografiu zatancujú a pani učiteľky zaznamenajú prostredníctvom videa a vytvoria tak pozdrav pre ostatných. Krátke pohybové etudy budú zverejnené na stránke Materskej školy Skalica https://ms.skalica.sk/. Elokované pracovisko Hviezdoslavova do výzvy zapojilo i kamarátov z DSS ZELENÝ DOM SKALICA a MIKÁDO SKALICA. Ich pozdravy budú súčasťou videa tohto pracoviska. Ani v týchto dňoch nezabúdame, že duševné zdravie, dobrá nálada a detský úsmev sú základom pokojného ľudského bytia.


Žitnoostrovské pastelky

Posted by: | Posted on: 23 októbra, 2020

Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovské osvetové stredisko a Fond na podporu umenia organizovali výtvarnú súťaž Žitnoostrovské pastelky. Cieľom bolo podporiť rozvoj detskej fantázie a výtvarného vyjadrenia predstáv detí predškolského veku. Súťaž mala medzinárodný rozmer. Za Materskú školu Skalica získala ocenenie Vaneska Ventúrová z EP Hviezdoslavova. Slávnostná vernisáž sa z dôvodu opatrení nekonala, ale Vaneske k oceneniu srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu MŠ Skalica i Mesta Skalica.


Šarkan letí, za ním deti

Posted by: | Posted on: 23 októbra, 2020

Pani Jeseň už zavítala medzi nás v plnom nasadení. Listy pomaly sfarbené, dážď poriadne pokropil prírodu a vetrík pofukuje zo strniska. A tak si deti z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova vyskúšali, ako v takom vetríku poletuje šarkan. Pani učiteľky realizovali v dňoch 20.10. a 21.10.2020 výchovno-vzdelávaciu činnosť na školskom dvore. Prípravu absolvovali v triedach, kedy na základe riadeného rozhovoru deti tvorili predpoklady vzhľadom na materiál, z ktorého šarkana vytvoria. Zdôvodňovali výber materiálu, veľkosť i technické parametre tak, aby šarkan lietal. Neskôr sa presunuli na školský dvor, kde každá trieda mala vymedzený vlastný priestor a  svoje odhady a predpoklady začali overovať. Zistili, že kartónový šarkan neletí, papierový sa vo vetre potrhá a tak prišli na rad mikroténové tašky. Zhodli sa vo väčšine na variante tašiek, nakoľko „nasajú vzduch“ a poletia. Nastala teda výroba vlastných šarkanov. Na tašky si fixou nakreslili tváre, priviazali chvostíky a šarkaniáda bola v plnom prúde. Haničkin šarkan si to namieril rovno do koruny stromov a veru dolu sa mu nechcelo. Nevadilo, vyrobila si ďalšieho. Najmladším Svetluškám pani učiteľky šarkanov pomáhali vyrobiť, Hviezdičky a Škriatkovia už pracovali pomerne samostatne. Osvedčilo sa nám, že reálne prostredie je motivujúce a deti vedie ku kritickému mysleniu. Zároveň si uvedomili, že recykláciou sa dajú veci zužitkovať a chrániť tak životné prostredie.


Keď sa dielo podarí…

Posted by: | Posted on: 23 októbra, 2020

…takto by sme mohli nazvať už zrealizované aktivity pri príležitosti Európskeho týždňa mobility. Za zapojenie sa do projektu sme získali diplom za aktívne zapojenie sa do ETM 2020 a naj foto z ETM. Taktiež sme dostali poďakovanie od riaditeľa Národného športového centra za aktívnu účasť aj napriek sťaženým podmienkam. Veríme, že pretrvávajúce náročné obdobie v zdraví prežijeme a opäť sa budeme tešiť z radostného neobmedzeného pohybu.


Dyňová paráda v Hviezdičke 2020

Posted by: | Posted on: 21 októbra, 2020

Tradičné tvorivé aktivity sme v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova realizovali v týždni od 12.10.2020 do 16.10.2020. Deti si spolu s rodičmi počas víkendu vytvorili rôzne dyňové dielka a priniesli ich v pondelok ráno do materskej školy. Aj keď počasie ukázalo pravú jesennú tvár a dážď prekazil niektoré plánované týždenné aktivity, dielka detí spríjemňovali vstup do materskej školy po celý týždeň. Ale nelenili sme a všetko pekne zrealizovali v triedach. Vytvárali sme postavičky z gaštanov, riešili gaštankové sudoku i obrazce z nich, tvorili plátené obrúsky technikou obtláčania, riešili jabĺčkové a jesenné kreslené diktáty či maľované čítanie. Zdobené „ DYNE“ z papiera hravo zvládli aj najmladšie Svetlušky. Vo štvrtok nám počasie prialo a tak sme absolvovali Jabĺčkový beh na školskom dvore, ktorý pre nás každoročne pripravuje klub Liga proti rakovine. Keďže súčasná situácia nedovolila, aby túto aktivitu opäť organizovali, tak aspoň takto sme im vyjadrili našu podporu a samozrejme deti dostali zdravé jabĺčko z projektu Školské ovocie. V piatok sme absolvovali pátraciu misiu v rúškach okolo materskej školy a po jej absolvovaní nás v triedach čakalo malé zdravé prekvapenie.

Aspoň takto sa snažíme posilňovať fyzické i duševné zdravie detí predškolského veku a veríme, že na budúci rok si našu dyňovú parádu vychutnáme v plnej paráde, teda spolu s rodičmi i starými rodičmi na našom školskom dvore a nebude chýbať ani vôňa jesenných opekaných špekáčikov.