Zo života včeličiek

Posted by: | Posted on: 13 júna, 2021

„Kde sa vzal, tu sa vzal – pod našou lipou včelár stál. A nebol sám, svoje včielky zo sebou mal“. Asi takto by sme mohli opísať situáciu, ktorá sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova udiala v pondelok 7.6.2021. Otecko Riška Martinusíka si pripravil pre deti praktickú ukážku zo života včielok. Poukazoval deťom plásty, vysvetlil fungovanie včeličiek v úle, vývoj včely a pozície jednotlivých včeličiek – včelia kráľovná, trúdy, robotnice. Presne popísal ich pracovné náplne a deti s ochotou dopĺňali jeho vysvetlenia o vlastné poznatky. Dozvedeli sa, že „ Čmeliak nie je manželom Včely“ – ako si mysleli, že včeličky ihneď po vyliahnutí upratujú úľ a veľa ďalších zaujímavých poznatkov. Nesmiernym zážitkom nielen pre deti, ale i pani učiteľky, bola možnosť sledovať včielky pri práci v úle cez presklené okienko. Deti ani nedýchali, aby včeličky pri práci nevyrušovali. A za odmenu mali možnosť ochutnať pravý medík, ktorý urobil sladkú bodku za týmto príjemným prekvapením. Srdečne ďakujeme p. Martinusíkovi a veríme, že i naďalej nám bude takto pekne fungovať spolupráca s rodičmi.


Deti SVETA

Posted by: | Posted on: 13 júna, 2021

Mesiac JÚN patrí na celom svete najmä deťom. Preto sa aj my v tomto mesiaci v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít zameriavame najmä na svet detí, ich rôznorodosť nielen vo farbe pleti, ale i kultúrnych tradícií, či jazyka. Deň detí sme v našej materskej škole – EP Hviezdoslavova strávili v športovom duchu. Pani učiteľky pripravili malú športovú olympiádu – vyvesili Olympijskú zástavu i zástavu SR a po rozcvičke deti absolvovali športové disciplíny. Po ukončení a malom občerstvení si prevzali odmeny a diplom za účasť. V ďalších dňoch sme sa prostredníctvom kúzelníka Ivana preniesli nielen do sveta mágie, ale i do krajín rôznych svetadielov. Navštívili sme napríklad Ameriku, Afriku či Austráliu a všade sme sa virtuálne stretli s deťmi a oboznámili s ich kultúrou, typickým oblečením či jedlom. Zistili sme, že jeden týždeň na takéto cestovanie nestačí, nakoľko zaujímavostí vo SVETE DETÍ je strašne veľa. Všetkým deťom prajeme zdravie, lásku a domov.


Vesmír očami detí 2021

Posted by: | Posted on: 31 mája, 2021

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE, v spolupráci s Hvezdárňami, Okresnými astronomickými kabinetmi, Centrami voľného času a Regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili aj v školskom roku 2020/2021 XXXVI. ročník Celoslovenskej výtvarnej súťaže vesmír očami detí. Víťaznú prácu vytvorila Dorotka Stančiaková (4 r.) z EP Hviezdoslavova. Vo svojom diele zachytila samú seba ako návštevníčku Slnečnej planéty. Teší nás, že Dorotka takto pekne reprezentuje nielen Mesto Skalica, ale i Materskú školu Skalica v celoslovenskej konkurencii malých výtvarníkov.

https://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmir-ocami-deti/vysledkova-listina-vesmir-ocami-deti-2021-vitazne-prace


Rodinné srdiečka

Posted by: | Posted on: 31 mája, 2021

Rodinné srdiečka už tradične patria k májovej téme, ktorej sa venujú deti v materskej škole EP Hviezdoslavova. Venovali sa rodinkám domácich zvierat, prešli si vývoj hmyzu i jeho význam pre prírodu a človeka. Venovali sa lúčnym i záhradným kvetom, ktoré boli podnetom pre tvorbu darčekov pre mamičky. Rozprávali si o svojich rodinách príbuzenských vzťahoch i pracovných činnostiach, ktoré v rodine vykonávajú. Nezabudli ani na priateľské pozdravy, ktoré v podobe srdiečok zaslali klientkám i personálu Zariadenia pre seniorov v Skalici. Za všetku túto aktivitu boli odmenené príjemným prekvapením od mamičky nášho Šimonka Štepanovského, z triedy Svetlušiek, ktorá so svojim kolegom v rámci prezentácie svojho zamestnania deťom detailne sprostredkovala pracovnú náplň policajta. Ďalším zážitkom pre deti bola beseda s hokejistami, konkrétne oteckom Dorotky Oremusovej. Ten spolu s hráčom Jurajom Mikúšom z víťazného tímu Tipos Extraligy priniesli deťom ukázať zlaté medaile. Porozprávali o hokeji a spolu s deťmi si v pozícii brankárov vyskúšali pravý gólostroj. V závere aktivity sme vypustili motýle, o ktoré sa starali naše Hviezdičky. Spoločne sme im zaželali, aby si našli svoje miesto v prírode. Hostia deťom popriali, aby svoje schopnosti využili v prospech svojho šťastia a tým i spokojnosti rodičov. Veríme, že aj tieto aktivity, ktoré sme organizovali v rámci aktuálnych epidemiologických opatrení boli prínosom pre deti a motivačným prvkov do ďalších tvorivých aktivít.

Foto v galérii.


EKO – týždeň

Posted by: | Posted on: 26 apríla, 2021

Predposledný aprílový týždeň sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova niesol v duchu enviro – aktivít. Počas vzdelávacích aktivít si deti osvojovali a utvrdzovali poznatky o živej a neživej prírode a ich výskyte v prírode. Vnímali vzduch ako základ života nielen ľudí, ale i celej prírody. Tieto poznatky realizovali počas pobytu vonku, kde si ich overovali priamo v teréne. V pondelok vyrazila Ekohliadka do okolia materskej školy a lokalizovala znečistené zelené plochy v okolí našej materskej školy, ktoré sme spoločne vyčistili vo štvrtok, čím sme si pripomenuli Deň ZEME. Zároveň sme v deťoch evokovali potrebu udržiavania čistoty v prírode nielen v tento deň, ale po celý rok. Taktiež deti z týchto plôch vyzbierali kamene, ktoré potom pomaľovali a posunuli do terénu v podobe Veselých kameňov. V utorok sme sa zamerali na vodu, jej podoby a dôležitosť pre našu planétu. Deti sa oboznámili s kolobehom vody v prírode. Streda sa niesla v znamení tvorivosti a spracúvania odpadového a prírodného materiálu. Tvorili zvieratká a hmyz z odpadového materiálu, drevené pexeso, obrazce z konárov a podobne. V hrách pokračovali aj na školskom dvore. Štvrtok, ako sme už spomínali, patril oslavám sviatku ZEME. Okrem čistenia označených zelených plôch deti cestovali časom. Navštívili krajinu dinosaurov a charakterizovali prírodu a životné podmienky v tomto historickom úseku dejín a porovnávali so životom súčasnosti. Odmenou všetkých environmentalistov našej Hviezdičky bola piatková návšteva hasičov, ktorí deťom ochotne ukázali svoje vozidlá, oboznámili ich so svojou činnosťou a prínosom nielen pre spoločnosť, ale i prírodu. Každé dieťa malo možnosť vyskúšať si striekanie z prúdnice, pričom slniečko v prúde vody poslalo deťom pozdrav v podobe dúhy.

Fotky sú vo Fotogalérii.


Jarný pozdrav z Hviezdičky

Posted by: | Posted on: 5 apríla, 2021

Jar je poslom prebúdzajúcej sa prírody, tradícií a radosti. Je to obdobie, na ktoré sa tešia najmä deti. Maľujú veľkonočné vajíčka, vyrábajú kuriatka, sliepočky, ovečky a iné mláďatká, sejú semienka, tvoria rôzne pozdravy, aby mohli potešiť svojich blízkych. Práve takýmto spôsobom vytvorili deti z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova svoj Jarný pozdrav z Hviezdičky. Okrem už spomínaných výtvorov spracovali aj pásmo jarných tancov, ktoré venovali aj klientom Zariadenia pre seniorov v Skalici. Veríme, že ich naše darčeky potešili a spríjemnili veľkonočné sviatky i v tomto obmedzenom režime. Veď najkrajším darčekom je úprimná detská radosť.


Hviezdičkin karneval 2021

Posted by: | Posted on: 25 marca, 2021

„Hopsasa, hopsasa, zahráme sa na šaša“ znie z našej obľúbenej karnevalovej piesne. Karnevalová sezóna u nás vyvrcholila v druhej polovici februára, kedy sa naša Hviezdička stala domovom karnevalových masiek od výmyslu sveta. V triedach sa preháňali bojovníci, zvieratá, princezny, tanečnice i rôzne rozprávkové postavičky. Plnili úlohy, tancovali a smiali sa dosýtosti, ako sa na správnom karnevale patrí. Nechýbalo ani karnevalové pohostenie. A tak dúfame, že si túto veselú atmosféru uchováme počas celého roku 2021 a budúci rok sa už opäť stretneme na našom tradičnom veľkom spoločnom karnevale.

Fotografie a video si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria a Videogaléria.


Na noštek mi spadla jedna malá vločka

Posted by: | Posted on: 14 januára, 2021

Ako Miro Jaroš spieva v piesni o snehovej vločke, tak aj deti z EP Hviezdoslavova si užívajú pocit, keď im na noštek spadne ozajstná snehová vločka. Aj keď návrat detí do materskej školy po vianočných prázdninách bol z hľadiska pretrvávajúcej pandemickej situácie obmedzený, predsa len mrazík i snehová nádielka takto prispeli k pohodovej atmosfére, v ktorej pani učiteľky vítali deti. V rámci vzdelávacích i hrových aktivít si deti užili pozorovanie zamrznutých kríkov na školskom dvore, stavanie snehuliaka, pocit zo spadnutej vločky na nošteku či pozorovanie vlastných stôp v snehu. Veríme, že snehovú nádielku si užívajú i deti, ktoré tento týždeň trávia doma s rodičmi a priamo pozorujú zmeny v počasí charakteristickom pre aktuálne ročné obdobie. Pani „Zima“ nás potešila a pre deti má pripravené ešte ďalšie aktivity.


Recykláciou k vianočnej výzdobe

Posted by: | Posted on: 22 decembra, 2020

Už dlhodobo sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova venujeme triedeniu a recyklácii odpadu. Aktivity výchovno – vzdelávacieho procesu smerujeme k upevňovaniu environmentálneho cítenia detí i prostredníctvom estetického zážitku. Aj preto sme tohtoročnú výzdobu exteriéru materskej školy smerovali k premene už nefunkčných predmetov na dekoračné. Využili sme staré pneumatiky, CD nosiče, použité drevené palety, či konáre a pníky z popadaných stromov po búrke. A vzniklo nám krásne vianočné mestečko, kde si každý nájde to, čo má rád.


Vo Hviezdičke už začali Vianoce

Posted by: | Posted on: 22 decembra, 2020

Predčasný Vianočný darček dostali deti vo Hviezdičke už koncom novembra, kedy s projektom Detský integrovaný záchranný systém získali 1.miesto a plnú finančnú podporu v rámci výzvy Participatívneho rozpočtu TTSK Spolu tvoríme kraj( https://tvorimekraj.sk/aktuality/) . Táto správa nás nesmierne potešila a po podpísaní zmluvy sa začne s výstavbou edukačného mini centra prvej pomoci v súčinnosti všetkých záchranných zložiek. Veríme, že poslanie projektu bude v plnej miere naplnené a výchova detí k rešpektovaniu ochrany zdravia seba i ostatných už v ranom veku bude základným pilierom budovania vzdelanej novej generácie.