Jarný pozdrav z Hviezdičky

Posted by: | Posted on: 5 apríla, 2021

Jar je poslom prebúdzajúcej sa prírody, tradícií a radosti. Je to obdobie, na ktoré sa tešia najmä deti. Maľujú veľkonočné vajíčka, vyrábajú kuriatka, sliepočky, ovečky a iné mláďatká, sejú semienka, tvoria rôzne pozdravy, aby mohli potešiť svojich blízkych. Práve takýmto spôsobom vytvorili deti z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova svoj Jarný pozdrav z Hviezdičky. Okrem už spomínaných výtvorov spracovali aj pásmo jarných tancov, ktoré venovali aj klientom Zariadenia pre seniorov v Skalici. Veríme, že ich naše darčeky potešili a spríjemnili veľkonočné sviatky i v tomto obmedzenom režime. Veď najkrajším darčekom je úprimná detská radosť.


Hviezdičkin karneval 2021

Posted by: | Posted on: 25 marca, 2021

„Hopsasa, hopsasa, zahráme sa na šaša“ znie z našej obľúbenej karnevalovej piesne. Karnevalová sezóna u nás vyvrcholila v druhej polovici februára, kedy sa naša Hviezdička stala domovom karnevalových masiek od výmyslu sveta. V triedach sa preháňali bojovníci, zvieratá, princezny, tanečnice i rôzne rozprávkové postavičky. Plnili úlohy, tancovali a smiali sa dosýtosti, ako sa na správnom karnevale patrí. Nechýbalo ani karnevalové pohostenie. A tak dúfame, že si túto veselú atmosféru uchováme počas celého roku 2021 a budúci rok sa už opäť stretneme na našom tradičnom veľkom spoločnom karnevale.

Fotografie a video si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria a Videogaléria.


Na noštek mi spadla jedna malá vločka

Posted by: | Posted on: 14 januára, 2021

Ako Miro Jaroš spieva v piesni o snehovej vločke, tak aj deti z EP Hviezdoslavova si užívajú pocit, keď im na noštek spadne ozajstná snehová vločka. Aj keď návrat detí do materskej školy po vianočných prázdninách bol z hľadiska pretrvávajúcej pandemickej situácie obmedzený, predsa len mrazík i snehová nádielka takto prispeli k pohodovej atmosfére, v ktorej pani učiteľky vítali deti. V rámci vzdelávacích i hrových aktivít si deti užili pozorovanie zamrznutých kríkov na školskom dvore, stavanie snehuliaka, pocit zo spadnutej vločky na nošteku či pozorovanie vlastných stôp v snehu. Veríme, že snehovú nádielku si užívajú i deti, ktoré tento týždeň trávia doma s rodičmi a priamo pozorujú zmeny v počasí charakteristickom pre aktuálne ročné obdobie. Pani „Zima“ nás potešila a pre deti má pripravené ešte ďalšie aktivity.


Recykláciou k vianočnej výzdobe

Posted by: | Posted on: 22 decembra, 2020

Už dlhodobo sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova venujeme triedeniu a recyklácii odpadu. Aktivity výchovno – vzdelávacieho procesu smerujeme k upevňovaniu environmentálneho cítenia detí i prostredníctvom estetického zážitku. Aj preto sme tohtoročnú výzdobu exteriéru materskej školy smerovali k premene už nefunkčných predmetov na dekoračné. Využili sme staré pneumatiky, CD nosiče, použité drevené palety, či konáre a pníky z popadaných stromov po búrke. A vzniklo nám krásne vianočné mestečko, kde si každý nájde to, čo má rád.


Vo Hviezdičke už začali Vianoce

Posted by: | Posted on: 22 decembra, 2020

Predčasný Vianočný darček dostali deti vo Hviezdičke už koncom novembra, kedy s projektom Detský integrovaný záchranný systém získali 1.miesto a plnú finančnú podporu v rámci výzvy Participatívneho rozpočtu TTSK Spolu tvoríme kraj( https://tvorimekraj.sk/aktuality/) . Táto správa nás nesmierne potešila a po podpísaní zmluvy sa začne s výstavbou edukačného mini centra prvej pomoci v súčinnosti všetkých záchranných zložiek. Veríme, že poslanie projektu bude v plnej miere naplnené a výchova detí k rešpektovaniu ochrany zdravia seba i ostatných už v ranom veku bude základným pilierom budovania vzdelanej novej generácie.


Čistím, čistím, čižmičky

Posted by: | Posted on: 22 decembra, 2020

Už od prvého decembrového dňa sa deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova starostlivo pripravovali na príchod Mikuláša. Tvorili, učili sa básne a piesne, len aby prišiel. A keď vo štvrtok 3.12. 2020 nasnežilo, boli si deti isté, že je to znamenie, že príde. A veruže prišiel. V piatok nečakane zazvonil pod oknami našich tried a pozdravil deti. Dal malú „nápovedu“, podľa ktorej deti po jeho odchode hľadali darčeky. A veruže bolo radosti, keď ich našli. Ešte doobeda mali možnosť pozrieť si on line predstavenie o Anjelici, ktorá pozvala deti do čarovnej ríše. Srdečne týmto ďakujeme Divadlu ZÁBAVKA a veríme, že budúci rok sa už stretneme naživo.


Vianočný pozdrav od MINISTRA ŠKOLSTVA

Posted by: | Posted on: 22 decembra, 2020

Minister školstva, vedy , výskumu a športu  Branislav Gröhling pred niekoľkými dňami inicioval výzvu na vytvorenie vianočnej pohľadnice. Do tejto výzvy sa zapojili i dievčatá z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. Lily Kolštromová, Vanesa Ventúrová a Linda Svobodová nakreslili svoje vianočné pozdravy, za čo im prišiel pozdrav s poďakovaním a malou pozornosťou priamo od p. ministra. Malé výtvarníčky nielen potešil, ale i motivoval k ďalšej výtvarnej aktivite. Dievčatám gratulujeme a prajeme Veselé Vianoce a Šťastný nový rok  všetkým ľuďom dobrej vôle!


Ježiško v Hviezdičke

Posted by: | Posted on: 16 decembra, 2020

24. december sa nám nezadržateľne blíži. Tento predvianočný čas býva u nás každoročným zvykom Vianočná besiedka pre rodičov, starých rodičov, súrodencov a všetkým kamarátov a priaznivcov našej Hviezdičky. Situácia v tomto roku nie je ťažká len rôznymi obmedzeniami, ktoré sa týkajú nás dospelých, ale je zložitá aj pre deti. Obmedzenie rôznych vystúpení, hier a stretávaní. Aj napriek tomu si Vaše detičky pre Vás nacvičili vianočný program, ktorý sme natočili a hneď ako bude video zpracované, bude vám dané k dispozícii. Keďže sme sa nemohli spolu s Vami a deťmi stretnúť pod vianočným stromčekom, Ježiško poslal drobné darčeky dnes po anjeloch do nášho dreveného Betlehemu. A že to bolo radosti.

Veríme, že týchto posledných pár dní do Vianoc si spolu užijeme v pohode, kľude a predvianočnej nálade.

Vaša Hviezdička


Mikulášske divadlo on-line

Posted by: | Posted on: 13 decembra, 2020

Hotel Sv. Ľudmila a Divadlo ZÁBAVKA nás každoročne privítali na Mikuláša. Tento rok sme túto aktivitu zorganizovať nemohli, tak sme sprostredkovali predstavenie pre deti prostredníctvom internetu. Nakoľko ale zvukové a kamerové technické vybavenie na triedach nie je dostatočné pre takýto prenos, prepáčte zníženú kvalitu zvuku a možnosť záberu na všetky deti. Ale sme radi, že sa záznam podaril aspoň v takomto rozsahu a doma s deťmi si atmosféru prvého on-line predstavenia môžete pozrieť aspoň takto.

Videá sú rozdelené podľa jednotlivých tried.

Hviezdičky

https://uloz.to/tamhle/0ZkfV9m7nxGi/name/Nahrano-16-12-2020-v-19-33-44?view=gallery&lightbox=lJ16xsbRxq8u

Škriatkovia

https://uloz.to/tamhle/0ZkfV9m7nxGi/name/Nahrano-16-12-2020-v-19-33-44?view=gallery&lightbox=hzcFHmKTeI8P

Svetlušky

https://uloz.to/tamhle/0ZkfV9m7nxGi/name/Nahrano-16-12-2020-v-19-33-44?view=gallery&lightbox=xT0ZkqctruyI


Vrecko plné prekvapení

Posted by: | Posted on: 13 decembra, 2020

Už tradičnou adventnou aktivitou je Vrecko plné prekvapení od detí MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. Každoročne sme navštívili klientov DSS Jesénia Skalica a deti milým pásmom piesní a tancov spestrili čaro prichádzajúcich vianočných sviatkov babičkám a deduškom. Tento rok sme sa priamo aktivity z dôvodu pandemických opatrení zúčastniť nemohli, ale spomínané vrecko sme naplniť nezabudli. Veríme, že o rok sa situácia zlepší a budeme môcť túto tradičnú spoluprácu so seniormi zrealizovať v plnom nasadení. Naplniť vrecká nám pomohli sympatizanti RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova, Skalica.