Nezaradené

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na: 22 decembra, 2020

Vo Hviezdičke už začali Vianoce

Predčasný Vianočný darček dostali deti vo Hviezdičke už koncom novembra, kedy s projektom Detský integrovaný záchranný systém získali 1.miesto a plnú finančnú podporu v rámci výzvy Participatívneho rozpočtu TTSK Spolu tvoríme kraj( https://tvorimekraj.sk/aktuality/) . Táto správa nás nesmierne potešila a po podpísaní zmluvy sa začne s výstavbou edukačného mini centra prvej pomoci v súčinnosti všetkých záchranných zložiek. Veríme, že poslanie projektu bude v plnej miere naplnené a výchova detí k rešpektovaniu ochrany zdravia seba i ostatných už v ranom veku bude základným pilierom budovania vzdelanej novej generácie.

Pridal: | Publikoval na: 22 decembra, 2020

Čistím, čistím, čižmičky

Už od prvého decembrového dňa sa deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova starostlivo pripravovali na príchod Mikuláša. Tvorili, učili sa básne a piesne, len aby prišiel. A keď vo štvrtok 3.12. 2020 nasnežilo, boli si deti isté, že je to znamenie, že príde. A veruže prišiel. V piatok nečakane zazvonil pod oknami našich tried a pozdravil deti. Dal malú „nápovedu“, podľa ktorej deti po jeho odchode hľadali darčeky. A veruže bolo radosti, keď ich našli. Ešte doobeda mali možnosť pozrieť si on line predstavenie o Anjelici, ktorá pozvala deti do čarovnej ríše. Srdečne týmto ďakujeme Divadlu ZÁBAVKA a veríme, že budúci rok sa už stretneme naživo.

Pridal: | Publikoval na: 22 decembra, 2020

Vianočný pozdrav od MINISTRA ŠKOLSTVA

Minister školstva, vedy , výskumu a športu  Branislav Gröhling pred niekoľkými dňami inicioval výzvu na vytvorenie vianočnej pohľadnice. Do tejto výzvy sa zapojili i dievčatá z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. Lily Kolštromová, Vanesa Ventúrová a Linda Svobodová nakreslili svoje vianočné pozdravy, za čo im prišiel pozdrav s poďakovaním a malou pozornosťou priamo od p. ministra. Malé výtvarníčky nielen potešil, ale i motivoval k ďalšej výtvarnej aktivite. Dievčatám gratulujeme a prajeme Veselé Vianoce a Šťastný nový rok  všetkým ľuďom dobrej vôle!

Pridal: | Publikoval na: 16 decembra, 2020

Ježiško v Hviezdičke

24. december sa nám nezadržateľne blíži. Tento predvianočný čas býva u nás každoročným zvykom Vianočná besiedka pre rodičov, starých rodičov, súrodencov a všetkým kamarátov a priaznivcov našej Hviezdičky. Situácia v tomto roku nie je ťažká len rôznymi obmedzeniami, ktoré sa týkajú nás dospelých, ale je zložitá aj pre deti. Obmedzenie rôznych vystúpení, hier a stretávaní. Aj napriek tomu si Vaše detičky pre Vás nacvičili vianočný program, ktorý sme natočili a hneď ako bude video zpracované, bude vám dané k dispozícii. Keďže sme sa nemohli spolu s Vami a deťmi stretnúť pod vianočným stromčekom, Ježiško poslal drobné darčeky dnes po anjeloch do nášho dreveného Betlehemu. A že to bolo radosti.

Veríme, že týchto posledných pár dní do Vianoc si spolu užijeme v pohode, kľude a predvianočnej nálade.

Vaša Hviezdička

Pridal: | Publikoval na: 13 decembra, 2020

Mikulášske divadlo on-line

Hotel Sv. Ľudmila a Divadlo ZÁBAVKA nás každoročne privítali na Mikuláša. Tento rok sme túto aktivitu zorganizovať nemohli, tak sme sprostredkovali predstavenie pre deti prostredníctvom internetu. Nakoľko ale zvukové a kamerové technické vybavenie na triedach nie je dostatočné pre takýto prenos, prepáčte zníženú kvalitu zvuku a možnosť záberu na všetky deti. Ale sme radi, že sa záznam podaril aspoň v takomto rozsahu a doma s deťmi si atmosféru prvého on-line predstavenia môžete pozrieť aspoň takto.

Videá sú rozdelené podľa jednotlivých tried.

Hviezdičky

https://uloz.to/tamhle/0ZkfV9m7nxGi/name/Nahrano-16-12-2020-v-19-33-44?view=gallery&lightbox=lJ16xsbRxq8u

Škriatkovia

https://uloz.to/tamhle/0ZkfV9m7nxGi/name/Nahrano-16-12-2020-v-19-33-44?view=gallery&lightbox=hzcFHmKTeI8P

Svetlušky

https://uloz.to/tamhle/0ZkfV9m7nxGi/name/Nahrano-16-12-2020-v-19-33-44?view=gallery&lightbox=xT0ZkqctruyI

Pridal: | Publikoval na: 13 decembra, 2020

Vrecko plné prekvapení

Už tradičnou adventnou aktivitou je Vrecko plné prekvapení od detí MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. Každoročne sme navštívili klientov DSS Jesénia Skalica a deti milým pásmom piesní a tancov spestrili čaro prichádzajúcich vianočných sviatkov babičkám a deduškom. Tento rok sme sa priamo aktivity z dôvodu pandemických opatrení zúčastniť nemohli, ale spomínané vrecko sme naplniť nezabudli. Veríme, že o rok sa situácia zlepší a budeme môcť túto tradičnú spoluprácu so seniormi zrealizovať v plnom nasadení. Naplniť vrecká nám pomohli sympatizanti RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova, Skalica.

Pridal: | Publikoval na: 13 decembra, 2020

Úspech vo výtvarnej súťaži PRAMIENOK 2020/2021

Celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku bola zameraná na formovanie pozitívneho a ochranárskeho vzťahu detí k prírode prelínaním environmentálneho učenia sa v interakcii s  vlastnou tvorivou aktivitou detí. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátor Mesto Trstená. V hodnotení prác organizátor uvádza, že do kategórie materských škôl sa zapojilo 940 detí zo 406 materských škôl. A práve v najmladšej kategórii detí do 4 rokov víťazstvo získala Dorotka Stančiaková z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. Vo svojej práci Veselý Macko jednoduchou detskou kresbou stvárnila svoj vzťah k zvieracej ríši v podobe farebného usmiateho medvedíka. Téma pohybu medveďov v blízkosti ľudských príbytkov rezonuje v spoločnosti stále viac a viac, ale malá autorka vo svojej kresbe stvárnila túto problematiku v pozitívnom vnímaní. Medveď patrí do nášho ekosystému a je len na ľuďoch do akej miery budú ohrozovať jeho prirodzené prostredie a tým pádom ohrozovať samých seba. Dorotke srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže prajeme veľa tvorivých nápadov. Informácie o hodnotení súťaže a prezentácii víťazných prác nájdete na stránke : https://www.trstena.sk/oznamy/vyhodnotenie-celoslovenskych-sutazi-ekoposter-pramienok-a-voda-pre-zivot-zivot-pre-vodu.html. Súťaž sa realizovala pod záštitou Združenia miest a obcí Hornej Oravy a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Pridal: | Publikoval na: 3 decembra, 2020

Decembrový komentár

Tento školský rok je netypický, plný opatrení, manuálov, testovaní.

Ale zatiaľ zvládame všetko tak, ako môžeme a situácia dovoľuje.

Podarilo sa nám získať ocenenia vo výtvarných súťažiach:

Vanesa Ventúrová – Žitnoostrovské pastelky

Dorota Stančiaková – Pramienok

Richard Martinusík – Dúhový kolotoč

Získali sme grant 5000 € – Detský integrovaný záchranný systém – z Participatívneho rozpočtu TTSK

Uchádzame sa o grant s Nadácie SLSP – Zelenaj sa Hviezdička

Z finančných prostriedkov RZ sme zaplatili :

Dyňová paráda – odmeny pre deti

Mikuláš – balíčky pre deti

Divadelné predstavenia online – Mikuláš a Anjelica

Pracovné zošity pre všetky deti

Nové učebné pomôcky

Zrealizovali sme online Deň Materských škôl na Slovensku (video vo Videogalérii)

Okrem toho kopu písomností, kde by sme Vás chceli požiadať o presné nahlasovanie karantény dieťaťa, nakoľko sa neprítomnosť dieťaťa nahlasuje aj na sociálnu poisťovňu. Preto je potrebné dbať na odhlasovanie detí z materskej školy. Ďakujeme a tešíme sa na nový rok 2021.

Pridal: | Publikoval na: 3 decembra, 2020

Advent vo Hviezdičke

Vrecko plné prekvapení – zrealizovali sme projekt pre Jeséniu Skalica – poslali sme deduškom a babičkám malé Mikuláške prekvapenie – 100 balíčkov. Deti vyzdobili papierové hrnčeky, nalepili vrecko s čajom a pripli krátku báseň. Vrecká naplniť pomohli naše tety z kuchyne. Obsah vreciek zabezpečil podporovateľ nášho rodičovského združenia. Ďakujeme😊

Mikuláš – 4.12.2020 o 8.30 hod čaká na deti milé prekvapenie – Mikuláš príde aspoň pod okienko a o 10.45 budú mať deti na triedach malé predstavenie cez platformu ZOOM – Divadlo Zábavka. Predstavenie pôjde v 20 minútových intervaloch zvlášť v každej triede, nakoľko spájanie detí nie je povolené. Bude vyhotovený aj záznam. Ak sa podarí a všetko prebehne v poriadku, uverejníme link, na ktorom si budete môcť záznam pozrieť. Všetko robíme ozaj v obmedzenom technickom vybavení, preto prosíme o zhovievavosť😊

Vianočné zvonenie – tradičná besiedka na školskom dvore nebude. Deti si na triedach s pani učiteľkami pripravia program, ktorý natočíme a zverejníme. Opäť dostanete link, kde si budete môcť program pozrieť. Besiedku bude točiť p. Tokoš 15.12.2020 v triede detí. Kostýmy deti na vystúpenie budú mať z materskej školy. Ale to mávame na vystúpenia takmer vždy.

Fotografovanie detí – na základe vyhodnotenia situácie sme sa po dohode s p. fotografom Tokošom dohodli, že urobíme novoročné fotografovanie. Termín je zatiaľ 14. a 15.1.2021. Nakoľko sa musíme fotografovať len v triede, do ktorej deti chodia, bude to náročnejšie, ale verím, že to zvládneme. Kostým na fotografovanie budeme takisto riešiť z vlastných zdrojov, lebo aj tu platia prísne hygienické pravidlá. Takže tohtoročné vianočné fotografovanie presunieme na novoročné želania.

A po novom roku snáď už budeme fungovať v bežnejšom režime😊.

Vaša Hviezdička .

Pridal: | Publikoval na: 15 novembra, 2020

Jesenná pošta pre Jeséniu

Jeseň sa pomaly už ukladá k spánku, ale naše Hviezdičky z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova sa k oddychovaniu nechystajú. Naopak, plný nápadov a tvorivých aktivít hľadajú spôsob ako čo najlepšie využiť svoje schopnosti. Rozhodli sa potešiť klientov ZSS Jesénia v Skalici a zaslali im jesennú obálku s pozdravom a farebnými vykreslenými obrázkami. Nešlo o žiadne umelecké výtvory, ale o malý milý darček, ktorý isto poteší nejedno srdiečko. A týmto skutkom nekončia, ale stále premýšľajú ako sa so starkými spojiť virtuálne alebo inou formou spolupatričnosti. Akou? To je zatiaľ ich tajomstvom.