Informácie

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na: 1 septembra, 2020

Zásady Montessori pedagogiky

Marie Montessori vytvorila 19 základných prikázaní pre rodičov, ktoré im môžu
pomáhať pri ich výchove. Sú jednoduché, ale ak sa hlbšie začítate, objavíte v nich
múdrosť mnohých kníh v niekoľkých slovách. Ak si nájdete raz za čas chvíľu sa
pozastaviť nad týmito slovami, môže to mať pozitívny dopad na vývoj vašich detí a život
celej rodiny.

 1. Deti sa učia tomu, čo ich obklopuje.
 2. Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzovať.
 3. Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť.
 4. Ak vída agresivitu, učí sa biť.
 5. Ak sa zaobchádza s dieťaťom poctivo, učí sa spravodlivosti.
 6. Ak sa dieťaťu často smejú, učí sa nesmelosti.
 7. Ak dieťa žije s pocitom bezpečia, učí sa veriť.
 8. Ak sa dieťaťu často nadáva, učí sa cítiť previnilo.
 9. Ak dieťaťu často dávate za pravdu, učí sa mať k sebe dobrý vzťah.
 10. Ak prejavujete voči dieťaťu často svoju zhovievavosť, naučí sa byť trpezlivé.
 11. Ak budete dieťa často povzbudzovať, získa sebadôveru.
 12. Ak žije dieťa v priateľskej atmosfére a cíti sa potrebné, naučí sa v tomto svete
  nachádzať lásku.
 13. Nehovorte o dieťati škaredo či už je prítomné alebo nie.
 14. Sústreďte sa na rozvoj toho dobrého u dieťaťa, aby mu pre to zlé nezostalo miesto.
 15. Vždy počúvajte a odpovedajte dieťaťu, ktoré na vás hovorí.
 16. Vážte si dieťaťa, ktoré urobilo chybu a dokáže ju hneď alebo o niečo neskôr
  napraviť.
 17. Buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré hľadá a snažte sa byť neviditeľní tým
  deťom, ktoré už našli.
 18. Pomáhajte dieťaťu osvojiť si to, čo si neosvojilo skôr. Pomáhajte mu a naplňte
  pritom okolie starostlivosťou, tichom a láskou.
 19. Pokiaľ jednáte s dieťaťom, dodržujte vždy tie najlepšie spôsoby– dávajte mu to
  najlepšie, čo je vo vás samých.

Pridal: | Publikoval na: 28 augusta, 2020

Usmernenie pohybu rodičov – interiér materskej školy

1. Dezinfekcia rúk pred vstupom do budovy MŠ – vyznačený priestor

2. Kontrola možnosti vstupu do šatne (rodič a dieťa) – na vstupných vchodových dverách sú umiestnené obrázky s logom tried. Podľa toho do ktorej triedy dieťa chodí je potrebné si z háčika zvesiť obrázok triedy a môžete ísť do šatne s dieťaťom.

3. Po podpísaní Prehlásenia, rannom filtre (meranie teploty dieťaťu a dezinfekcia rúk) a prebratí dieťaťa odchádzate z priestoru šatne a pri východe z MŠ zavesíte obrázok späť na svoje miesti, čím dáte pokyn pre ďalšieho rodiča a ten môže vstúpiť so svojim dieťaťom. V našich priestoroch je to 2 dospelé osoby a 2 deti.

Pridal: | Publikoval na: 22 augusta, 2020

Denný program

6:30 – 7:30Otvorenie MŠ, schádzanie detí, hry
a činnosti podľa výberu detí
8:30 – 9:00Zdravotné cvičenia, činnosti zabezpečujúce
životosprávu (hygiena, desiata)
9:00 – 11:30Vzdelávacie aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku – vychádzka so získaním poznatkov o okolí MŠ, prírode, doprave, hry na školskom dvore s využitím záhradného náradia, náčinia, hračiek; voľné hry
11:3012:15 – 12:30


12:30 – 14:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)


príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky, rozhovory

odpočinok
14:00 – 14:30Hygiena, olovrant
14:30 – 16:00Krúžková činnosť
Hry a činnosti podľa voľby detí
Ukončenie prevádzky
Pridal: | Publikoval na: 21 augusta, 2020

Organizačné podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ

Hry a činnosti podľa výberu detí
Zdravotné cvičenie
Vzdelávacia aktivita

Pobyt vonku
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
(odpočinok, stravovanie, osobná hygiena)

Prevádzka Materskej školy Námestie slobody 10, elokované pracovisko Hviezdoslavova je od 6.30 hod do 16.00 hod. Budova materskej školy sa uzamyká o 8.00 hod a odomyká o 14.30 hod.

Pridal: | Publikoval na: 21 augusta, 2020

Čo potrebuje dieťa do materskej školy

Pri nástupe do materskej školy musí mať každé dieťa: 

 • Pravdivo vyplnený dotazník o dieťati
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza 
 • Splnomocnenie zákonného zástupcu o preberaní dieťaťa z MŠ poverenou osobou 
 • Informovaný súhlas rodiča 
 • Papučky – nie šlapky ! 
 • Náhradné veci na prezlečenie, všetky treba podpísať, u pyžamka aj spodný diel 
 • Pyžamko