Bezpečné leto

Pridal: | Publikoval na: 28 júna, 2022

V rámci týždennej témy Bezpečne v lete sme zavítali na Mestskú políciu v Skalici, kde nám p. náčelník spolu so službukonajúcimi mestskými policajtmi vysvetlili nástrahy letných radovánok vzhľadom na nebezpečenstvo úrazu. Predstavili deťom pomôcky, ktoré pri ochrane ľudského zdravia po i záchrane ľudského života používajú. Upozornili na potrebu dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti nielen v cestnej premávke, ale i pri hrách na ihrisku či kúpalisku tak, ako si to už viackrát hovorili počas dochádzky do materskej školy pri rôznych besedách. Pripomenuli deťom, že pri prechádzaní cez cestu a po prechode pre chodcov treba vždy dôkladne skontrolovať, či je to naozaj bezpečné a v prípade, že idú na kolobežke alebo bicykli, je potrebné zosadnúť a takto prejsť cez prechod. Deti takisto nahliadli do kamerového systému a uvedomili si dôležitosť monitorovania mesta ako prvok prevencie i ochrany jeho obyvateľov. Veľmi pekne ďakujeme za sprievodcu bezpečným letom a želáme aj Mestskej polícii v Skalici príjemné letné dni.

Komentáre sú uzatvorené.