máj, 2021

Prehliadate podľa mesiacov

 
Pridal: | Publikoval na: 31 mája, 2021

Vesmír očami detí 2021

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE, v spolupráci s Hvezdárňami, Okresnými astronomickými kabinetmi, Centrami voľného času a Regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili aj v školskom roku 2020/2021 XXXVI. ročník Celoslovenskej výtvarnej súťaže vesmír očami detí. Víťaznú prácu vytvorila Dorotka Stančiaková (4 r.) z EP Hviezdoslavova. Vo svojom diele zachytila samú seba ako návštevníčku Slnečnej planéty. Teší nás, že Dorotka takto pekne reprezentuje nielen Mesto Skalica, ale i Materskú školu Skalica v celoslovenskej konkurencii malých výtvarníkov.

https://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmir-ocami-deti/vysledkova-listina-vesmir-ocami-deti-2021-vitazne-prace

Pridal: | Publikoval na: 31 mája, 2021

Rodinné srdiečka

Rodinné srdiečka už tradične patria k májovej téme, ktorej sa venujú deti v materskej škole EP Hviezdoslavova. Venovali sa rodinkám domácich zvierat, prešli si vývoj hmyzu i jeho význam pre prírodu a človeka. Venovali sa lúčnym i záhradným kvetom, ktoré boli podnetom pre tvorbu darčekov pre mamičky. Rozprávali si o svojich rodinách príbuzenských vzťahoch i pracovných činnostiach, ktoré v rodine vykonávajú. Nezabudli ani na priateľské pozdravy, ktoré v podobe srdiečok zaslali klientkám i personálu Zariadenia pre seniorov v Skalici. Za všetku túto aktivitu boli odmenené príjemným prekvapením od mamičky nášho Šimonka Štepanovského, z triedy Svetlušiek, ktorá so svojim kolegom v rámci prezentácie svojho zamestnania deťom detailne sprostredkovala pracovnú náplň policajta. Ďalším zážitkom pre deti bola beseda s hokejistami, konkrétne oteckom Dorotky Oremusovej. Ten spolu s hráčom Jurajom Mikúšom z víťazného tímu Tipos Extraligy priniesli deťom ukázať zlaté medaile. Porozprávali o hokeji a spolu s deťmi si v pozícii brankárov vyskúšali pravý gólostroj. V závere aktivity sme vypustili motýle, o ktoré sa starali naše Hviezdičky. Spoločne sme im zaželali, aby si našli svoje miesto v prírode. Hostia deťom popriali, aby svoje schopnosti využili v prospech svojho šťastia a tým i spokojnosti rodičov. Veríme, že aj tieto aktivity, ktoré sme organizovali v rámci aktuálnych epidemiologických opatrení boli prínosom pre deti a motivačným prvkov do ďalších tvorivých aktivít.

Foto v galérii.