2 percentá z daní

Milí rodičia, priatelia našej Hviezdičky.

Aj v tomto roku môžete poslať nášmu občianskemu združeniu 2 % z dane a prispieť tak k zveľadeniu školského dvora. Za ochotu a pomoc srdečne ďakujú Vaše deti! Tlačivá sú k dispozícii u tr.p. uč. alebo tu na webovej stránke.

Tlačivá na stiahnutie: