USMERNENIE POHYBU RODIČOV – INTERIÉR MATERSKEJ ŠKOLY

1. Dezinfekcia rúk pred vstupom do budovy MŠ – vyznačený priestor

2. V šatni sa zdržujte čo najkratší možný čas, starších súrodencov prosíme nevoďte do priestorov MŠ.

Dobrý deň. Aj budúci týždeň 25. 1. – 29. 1. 2021 ideme stále v obmedzenom režime, teda len pre kritickú infraštruktúru. Navyše od stredy 27.1.2021 musí mať každá sprevádzajúca osoba dieťaťa potvrdenie o negativite alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia. Prosíme o rešpektovanie nariadení. Deti zatiaľ test nemusia mať. Ďakujeme, pozdravujeme detičky a prajeme veľa zdravia, v prípade choroby skorú rekonvalescenciu.

Odkaz na stránku ministerstva:

https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

Vážení rodičia, v situácii obmedzenia prevádzky materskej školy sledujte, prosím, oficiálnu stránku MŠ Skalica https://ms.skalica.sk/.

Ďakujeme.

Na noštek mi spadla jedna malá vločka

OZNAM

Vážení rodičia,

zatiaľ sa nám v našej materskej škole darí úspešne fungovať bez obmedzení a našou snahou je udržať tento stav čo 
najdlhšie. Obraciame sa na Vás s prosbou o dodržiavanie opatrení:

- hračky nechajte doma, najmä tie plyšové

- batôžky, ak sú pre dieťa nevyhnutné, tak len s umývateľným povrchom (nie textilné)

- vianočné fotografovanie na základe odporúčania ÚVZ sa realizovať nebude, na školskom dvore vytvoríme vianočný 
námetový fotokútik a ak budete mať záujem, môžete si dieťa samostatne vyfotografovať

- vianočné besiedky pre rodičov nebudú, máme v pláne urobiť si na triedach s deťmi program, ktorý si natočíme a 
zverejníme na stránke materskej školy

- plánujeme ešte natočiť program pre starých rodičov,
 ktorý by sme takisto zverejnili na stránke materskej školy

- tieto videá si točíme i spracúvame samostatne, takže prosíme o zhovievavosť pri spracovaní a uverejnení

- dezinfekciu priestorov vykonávame vo zvýšenom režime, preto rešpektujte pokyny a do priestorov triedy a umyvárky 
nevstupujte


- veríme, že všetko v zdraví prežijeme a budúci rok sa vrátime do nášho zabehnutého režimu

            Vaša HviezdičkaViac info v článku.