Majstri sveta v hokejbale vo Hviezdičke

   Teplé štvrtkové popoludnie trávili deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova v tieni stromov na školskom dvore. Kde sa vzali, tu sa vzali, zrazu v bránke Majstri Sveta stáli. Deti mlčky pozerali, ako Jaroslav Martinusík a Michal Salajka, hráči slovenskej reprezentácie MS v hokejbale 2019, v dresoch a so zlatými medailami na hrudi kráčali medzi nich. Keď zbadali ten obrovský víťazný putovný pohár zažiarili im veselo očká. Na školskom dvore nastala slávnostná atmosféra. Deti ich privítali potleskom a ihneď menili ich medaile za svoje, papierové. Naši reprezentanti sa len pousmiali a s ochotou deťom svoje „Zlaté majstrovské medaile“ požičali. Aj pohár sa im páčil a hneď vyzvali Jaroslava aj Michala k odvete vo futbale s návrhom, že keď nedajú gól, tak si pohár nechajú v materskej škole. Rodičia, pozorujúci vlastné deti v akcii s naozajstnými MAJSTRAMI SVETA sa len tíško pozerali, ako si ich deti vychutnávajú úspech zlatých chlapcov. Na záver nechýbal zápis do kroniky, fotografovanie či autogramiáda. Veríme, že toto stretnutie bolo motivačným prvkov pre deti a ich ďalšieho športového napredovania. Skalickým „zlatým hokejbalistom“ želáme veľa zdravia a ďalších športových i osobných úspechov a vzdávame hlbokú poklonu, že amatérskym športom dokázali Slovensko vyzdvihnúť k výšinám. Chlapci ďakujeme!


Folklórne divadelné predstavenie

Ďakujeme    Teplé slnečné lúče nás lákali von aj v stredu, 26.6.2019, kde sa pod lipou na našom školskom dvore objavili divadelné kulise. Prišiel k nám pán herec s Ovečkova, aby nám zahral hru o vynálezoch deda Bohuša a jeho vnukovi. Ten sa chcel zapáčiť dievčine z blízkej dediny a tak mu vynaliezavý dedo odporučil čarovné čižmy, ktoré ho naučia tancovať ľudový tanec. A tak sa deti humornou formou preniesli do sveta krojov a dedinských tradícií. Toto divadelné predstavenie zorganizovali naše Hviezdičky pre ostatné triedy MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova ako posledné rozlúčkové divadelné predstavenie. Ďakujeme a želáme im úspešné vykročenie do života školákov.


Koncoročné zábavno-športové odpoludnie

Koncoročné športové odpoludnie

   Teplé letné počasie je predzvesťou blížiaceho sa leta. A práve takéto počasie prilákalo deti, rodičov i priaznivcom MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova v utorok, 25.6.2019 na náš školský dvor. Konalo sa tu koncoročné zábavno-športové odpoludnie v rámci ktorého deti zúročili svoje pohybové schopnosti. V rámci futbalového zápolenia si zmerali sily so svojimi rodičmi a bolo to naozaj veľmi zábavné. Futbal sa niesol pod taktovkou našej pani učiteľky Nelky Bradáčovej, dlhoročnej funkcionárky Iskry Holíč a hráčky ženského futbalu. Ďalej bol v ponuke Jumping i Jóga, pod taktovkou certifikovaných inštruktoriek Magdalénky a Kristínky z tímu Fitness aktivity s Lenkou, ktorých základňou je športové centrum BarBar Skalica. Okrem týchto stanovíšť pani učiteľky pripravili pre deti lokomočné i herné kútiky, nechýbali ani bazéniky na ovlažovanie. A samozrejme naše tety kuchárky pripravili aj niečo dobré pod zub. Pitný režim bol samozrejmosťou a rozlúčka so školským rokom úspešným ukončením celoročnej práce. Deťom želáme príjemné leto a načerpanie pozitívnej energie do nového školského roku 2019/2020.Bezpečne s Hviezdičkou

Bezpečne s Hviezdičkou    Projekt Bezpečne s Hviezdičkou je celoročný projekt MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova, ktorý je zameraný na dopravnú výchovu. V tomto školskom roku sa nám podarilo v rámci spolupráce s rôznymi organizáciami a nadáciami zrevitalizovať naše mini dopravné ihrisko Hviezdička. Jeho slávnostné otvorenie sa konalo 24.6.2019 v dopoludňajších hodinách za prítomnosti zástupcov organizácií, ktoré sa na projekte podieľali. Za MŠ Skalica p. riaditeľka Oľga Luptáková, za Schaeffler Skalica p. Kočiš a Mgr. Marek Gula, za firmu Hílek a spol. p. Hílková. Taktiež pozvanie prijali aj zamestnanci Mestskej polície v Skalici i s p. náčelníkom kpt. Mgr. Ferdinandom Machom. Tí nám celoročne pomáhajú pri utváraní základov poznávania elementárnych pravidiel v cestnej doprave a priamo sa podieľajú na zážitkovom učení detí predškolského veku. Taktiež naše poďakovanie za opätovnú spoluprácu na tomto projekte patrí našim kamarátom z DSS Zelený Dom Skalica, ktorí nás nezištne pomáhajú a spríjemňujú naše podujatia. V rámci aktivity mali hostia i prítomní rodičia možnosť sledovať priebeh vzdelávacích aktivít, ktoré realizovali samotné deti z triedy Hviezdička. Boli to aktivity zamerané na rozvoj technických i konštrukčných zručností detí ako i kritického myslenia. Prezentovali sme prvky Hejného metódy i prvky z projektu Technika hrou od Kristíny Žoldošovej doc., PaedDr., PhD. z Trnavskej univerzity, ktorá učiteľky priamo vzdelávala. Celé podujatie bolo spestrené promo autom firmy Hílek a spol, ktoré deti skrášlili svojimi kreslenými umeleckými výtvormi. Veríme, že táto akcia nebude poslednou a že vzájomná pomoc a rešpekt jednotlivých subjektov bude smerovaná tak, aby naozaj naše deti boli i naša budúcnosť.


Potulky po panstve Márie Terézie

Holíč

   Každoročnou záverečnou spoločnou akciou detí MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova je putovanie po Panstve Márie Terézie v Holíči. V piatok, 21.6.2019 si tento výlet užili všetky deti nášho pracoviska spolu s p. riaditeľkou Mgr. Oľgou Luptákovou. Prezreli si Holíčsky zámok a jeho okolie, kŕmili ryby i labute, navštívili bylinkovú záhradu. V závere tohto výletu navštívili i novootvorenú predajňu Dom farieb v Holíči, kde si od rodičov nášho Samka prevzali milé darčeky. Posledný výlet končiaceho sa školského roka 2018/2019 bol tou najlepšou výletovou čerešničkou na škôlkárskej torte.Rozlúčková slávnosť

Rozlúčková    Predposledný týždeň končiaceho školského roka začal pre deti z triedy Hviezdička koncertom žiakov ZUŠ Dr. J. Blahu v Skalici. Deti v rámci koncertu mali možnosť sledovať hru na rôznych hudobných nástrojoch, či počúvať spev starších kamarátov. Tento umelecký zážitok v nich evokoval ešte väčšiu túžbu vložiť do prípravy rozlúčkového pásma naozaj všetko, čo počas pobytu v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova získali. Ich slávnosť rozlúčky s materskou školou sa konala 20.6.2019 za prítomnosti rodičov a príbuzných. Program bol motivovaný príbehom Malého princa od Exupéryho. Vytvorili si vlastné planéty, na ktoré prítomných hostí pozvali prostredníctvom tanečných choreografií. Navštívili planétu Tanca, Športu, Remesiel, Jazykov a v závere slávnosti i planétu Rozlúčkovú. V závere si od triednych pani učiteliek prevzali malé spomienkové predmety. Taktiež rodičia poďakovali pani učiteľkám, celému personálu i vedeniu materskej školy za krásne roky strávené v tomto kolektíve a zaželali veľa šťastných a spokojných rodičov i do budúcnosti. Veríme, že poznatky, ktoré deti u nás nadobudli zmysluplne zúročia v budúcom živote. Z materskej školy odchádzajú s vedomím, že : „Dobre vidíme iba srdcom“. (Exupéry)


Mikulčice

Mikulčice    V piatok, 14.6.2019 absolvovali deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova exkurziu v národnej kultúrnej pamiatke v Mikulčiciach. Toto Slovanské Hradište počtom preskúmaných kostolov, výskumov odkrytých hrobov a rozlohou zachovalých archeologických terénov patrí medzi svetové archeologické unikáty. A práve pohľad do minulosti bol nesmierne vzácnym momentom pre deti z triedy Hviezdiičiek a Škriatkov, ktorí tak mali možnosť zoznámiť sa s kultúrno-historickou pamiatkou blízkeho regiónu. Táto exkurzia isto položila základy vedomostí z dejín, ktoré deti neskôr zužitkujú v primárnom vzdelávaní.


Oznamy

Aktualizácia:   

Aktuálne akcie, odhlasovanie detí, ...

Viac ...

Poplatky 2017/2018

Aktualizácia:

Mesačné poplatky, jednorázové poplatky v školskom roku 2017/2018.

Viac ...

Kalendár akcií 2018/2019

Viac ...

Fotogaléria

Posledná zmena: 

Fotogaléria

Viac ...

Videogaléria

Posledná zmena:

Videogaléria

Viac ...

2 % z daní 

Posledná zmena:113. február  2019

   Ďakujeme za darovanie, pomáhate nám skrášliť prostredie pre Vaše deti.  :)

Viac ...