USMERNENIE POHYBU RODIČOV – INTERIÉR MATERSKEJ ŠKOLY

1. Dezinfekcia rúk pred vstupom do budovy MŠ – vyznačený priestor

2. V šatni sa zdržujte čo najkratší možný čas, starších súrodencov prosíme nevoďte do priestorov MŠ.

Vitajte v novom školskom roku 2021/2022

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je hviezdicka_1.jpg

Informácie o platbách na školský rok 2021/2022 sú pridané v Článkoch.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je hviezdicka_1.jpg

DENNÝ PORIADOK – REŽIM DŇA

ČASČINNOSŤ
6.30 – 8.00 HODSCHÁDZANIE DETÍ SPONTÁNNE HRY DETÍ HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ RANNÝ KRUH – ROZHOVOR, PLÁNOVANIE AKTIVÍT POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIE
8.45 – 9.15 HODOSOBNÁ HYGIENA DESIATA
9.15 – 10.15 HODCIELENÁ VZDELÁVACIA AKTIVITA HRY A ČINNOSTI PODĽA VOĽBY DETÍ
10.15 – 11.30 HODOSOBNÁ HYGIENA POBYT VONKU
11.30 – 12.00 HODOSOBNÁ HYGIENA OBED
12.00 – 14.00 HODOSOBNÁ HYGIENA ČÍTANIE / ROZPRÁVANIE PRÍBEHU/, RELAXAČNÁ HUDOBNÁ CHVÍĽKA / ODDYCH
14.00 – 16.00 HODOLOVRANT OSOBNÁ HYGIENA CIELENÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY HODNOTENIE DŇA HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ POBYT VONKU ODCHOD DOMOV
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je hviezdicka_1.jpg

Školský rok 2020/2021

Víťaznú prácu v Celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí vytvorila Dorotka Stančiaková z nášho pracoviska. Viac info v článku.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je hviezdicka_1.jpg

Rodinné srdiečka

Rodinné srdiečka už tradične patria k májovej téme, ktorej sa venujú deti v materskej škole EP Hviezdoslavova. Venovali sa rodinkám domácich zvierat, prešli si vývoj hmyzu i jeho význam pre prírodu a človeka. Viac info v článku.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je hviezdicka_1.jpg

V rámci Ekotýždňa a zároveň osláv Dňa Zeme deti z našej MŠ poupratovali okolie MŠ, zavítali do minulosti, recyklovali a zažili pri tom kopec zábavy. Viac sa dočítate v najnovšom článku.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je hviezdicka_1.jpg

Našim Jarným pozdravom sme potešili i klientov Zariadenia pre seniorov Jesenia v Skalici a zároveň im pribalili pár drobných darčekov. Viac info a foto v článku.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je hviezdicka_1.jpg

Krásne veľkonočné sviatky Vám prajeme z našej/Vašej Hviezdičky a posielame Jarný pozdrav =)

https://www.youtube.com/watch?v=JGPqDA0O1TM

Milí rodičia, priatelia našej Hviezdičky.

Aj v tomto roku môžete poslať nášmu občianskemu združeniu 2 % z dane a prispieť tak k zveľadeniu školského dvora. Za ochotu a pomoc srdečne ďakujú Vaše deti! Tlačivá sú k dispozícii u triednej p. uč. alebo tu na webovej stránke.

Vo fotogalérii a videogalérii sú pridané fotky a video z Hviezdičkinho karnevalu 2021.

Vážení rodičia, v situácii obmedzenia prevádzky materskej školy sledujte, prosím, oficiálnu stránku MŠ Skalica https://ms.skalica.sk/.

Ďakujeme.

Oznam

Vážení rodičia,

zatiaľ sa nám v našej materskej škole darí úspešne fungovať bez obmedzení a našou snahou je udržať tento stav čo 
najdlhšie. Obraciame sa na Vás s prosbou o dodržiavanie opatrení:

- hračky nechajte doma, najmä tie plyšové

- batôžky, ak sú pre dieťa nevyhnutné, tak len s umývateľným povrchom (nie textilné)

- vianočné fotografovanie na základe odporúčania ÚVZ sa realizovať nebude, na školskom dvore vytvoríme vianočný 
námetový fotokútik a ak budete mať záujem, môžete si dieťa samostatne vyfotografovať

- vianočné besiedky pre rodičov nebudú, máme v pláne urobiť si na triedach s deťmi program, ktorý si natočíme a 
zverejníme na stránke materskej školy

- plánujeme ešte natočiť program pre starých rodičov,
 ktorý by sme takisto zverejnili na stránke materskej školy

- tieto videá si točíme i spracúvame samostatne, takže prosíme o zhovievavosť pri spracovaní a uverejnení

- dezinfekciu priestorov vykonávame vo zvýšenom režime, preto rešpektujte pokyny a do priestorov triedy a umyvárky 
nevstupujte


- veríme, že všetko v zdraví prežijeme a budúci rok sa vrátime do nášho zabehnutého režimu

            Vaša Hviezdička