Majstri sveta v hokejbale vo Hviezdičke

   Teplé štvrtkové popoludnie trávili deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova v tieni stromov na školskom dvore. Kde sa vzali, tu sa vzali, zrazu v bránke Majstri Sveta stáli. Deti mlčky pozerali, ako Jaroslav Martinusík a Michal Salajka, hráči slovenskej reprezentácie MS v hokejbale 2019, v dresoch a so zlatými medailami na hrudi kráčali medzi nich. Keď zbadali ten obrovský víťazný putovný pohár zažiarili im veselo očká. Na školskom dvore nastala slávnostná atmosféra. Deti ich privítali potleskom a ihneď menili ich medaile za svoje, papierové. Naši reprezentanti sa len pousmiali a s ochotou deťom svoje „Zlaté majstrovské medaile“ požičali. Aj pohár sa im páčil a hneď vyzvali Jaroslava aj Michala k odvete vo futbale s návrhom, že keď nedajú gól, tak si pohár nechajú v materskej škole. Rodičia, pozorujúci vlastné deti v akcii s naozajstnými MAJSTRAMI SVETA sa len tíško pozerali, ako si ich deti vychutnávajú úspech zlatých chlapcov. Na záver nechýbal zápis do kroniky, fotografovanie či autogramiáda. Veríme, že toto stretnutie bolo motivačným prvkov pre deti a ich ďalšieho športového napredovania. Skalickým „zlatým hokejbalistom“ želáme veľa zdravia a ďalších športových i osobných úspechov a vzdávame hlbokú poklonu, že amatérskym športom dokázali Slovensko vyzdvihnúť k výšinám. Chlapci ďakujeme!


Folklórne divadelné predstavenie

Ďakujeme    Teplé slnečné lúče nás lákali von aj v stredu, 26.6.2019, kde sa pod lipou na našom školskom dvore objavili divadelné kulise. Prišiel k nám pán herec s Ovečkova, aby nám zahral hru o vynálezoch deda Bohuša a jeho vnukovi. Ten sa chcel zapáčiť dievčine z blízkej dediny a tak mu vynaliezavý dedo odporučil čarovné čižmy, ktoré ho naučia tancovať ľudový tanec. A tak sa deti humornou formou preniesli do sveta krojov a dedinských tradícií. Toto divadelné predstavenie zorganizovali naše Hviezdičky pre ostatné triedy MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova ako posledné rozlúčkové divadelné predstavenie. Ďakujeme a želáme im úspešné vykročenie do života školákov.


Koncoročné zábavno-športové odpoludnie

Koncoročné športové odpoludnie

   Teplé letné počasie je predzvesťou blížiaceho sa leta. A práve takéto počasie prilákalo deti, rodičov i priaznivcom MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova v utorok, 25.6.2019 na náš školský dvor. Konalo sa tu koncoročné zábavno-športové odpoludnie v rámci ktorého deti zúročili svoje pohybové schopnosti. V rámci futbalového zápolenia si zmerali sily so svojimi rodičmi a bolo to naozaj veľmi zábavné. Futbal sa niesol pod taktovkou našej pani učiteľky Nelky Bradáčovej, dlhoročnej funkcionárky Iskry Holíč a hráčky ženského futbalu. Ďalej bol v ponuke Jumping i Jóga, pod taktovkou certifikovaných inštruktoriek Magdalénky a Kristínky z tímu Fitness aktivity s Lenkou, ktorých základňou je športové centrum BarBar Skalica. Okrem týchto stanovíšť pani učiteľky pripravili pre deti lokomočné i herné kútiky, nechýbali ani bazéniky na ovlažovanie. A samozrejme naše tety kuchárky pripravili aj niečo dobré pod zub. Pitný režim bol samozrejmosťou a rozlúčka so školským rokom úspešným ukončením celoročnej práce. Deťom želáme príjemné leto a načerpanie pozitívnej energie do nového školského roku 2019/2020.Bezpečne s Hviezdičkou

Bezpečne s Hviezdičkou    Projekt Bezpečne s Hviezdičkou je celoročný projekt MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova, ktorý je zameraný na dopravnú výchovu. V tomto školskom roku sa nám podarilo v rámci spolupráce s rôznymi organizáciami a nadáciami zrevitalizovať naše mini dopravné ihrisko Hviezdička. Jeho slávnostné otvorenie sa konalo 24.6.2019 v dopoludňajších hodinách za prítomnosti zástupcov organizácií, ktoré sa na projekte podieľali. Za MŠ Skalica p. riaditeľka Oľga Luptáková, za Schaeffler Skalica p. Kočiš a Mgr. Marek Gula, za firmu Hílek a spol. p. Hílková. Taktiež pozvanie prijali aj zamestnanci Mestskej polície v Skalici i s p. náčelníkom kpt. Mgr. Ferdinandom Machom. Tí nám celoročne pomáhajú pri utváraní základov poznávania elementárnych pravidiel v cestnej doprave a priamo sa podieľajú na zážitkovom učení detí predškolského veku. Taktiež naše poďakovanie za opätovnú spoluprácu na tomto projekte patrí našim kamarátom z DSS Zelený Dom Skalica, ktorí nás nezištne pomáhajú a spríjemňujú naše podujatia. V rámci aktivity mali hostia i prítomní rodičia možnosť sledovať priebeh vzdelávacích aktivít, ktoré realizovali samotné deti z triedy Hviezdička. Boli to aktivity zamerané na rozvoj technických i konštrukčných zručností detí ako i kritického myslenia. Prezentovali sme prvky Hejného metódy i prvky z projektu Technika hrou od Kristíny Žoldošovej doc., PaedDr., PhD. z Trnavskej univerzity, ktorá učiteľky priamo vzdelávala. Celé podujatie bolo spestrené promo autom firmy Hílek a spol, ktoré deti skrášlili svojimi kreslenými umeleckými výtvormi. Veríme, že táto akcia nebude poslednou a že vzájomná pomoc a rešpekt jednotlivých subjektov bude smerovaná tak, aby naozaj naše deti boli i naša budúcnosť.


Potulky po panstve Márie Terézie

Holíč

   Každoročnou záverečnou spoločnou akciou detí MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova je putovanie po Panstve Márie Terézie v Holíči. V piatok, 21.6.2019 si tento výlet užili všetky deti nášho pracoviska spolu s p. riaditeľkou Mgr. Oľgou Luptákovou. Prezreli si Holíčsky zámok a jeho okolie, kŕmili ryby i labute, navštívili bylinkovú záhradu. V závere tohto výletu navštívili i novootvorenú predajňu Dom farieb v Holíči, kde si od rodičov nášho Samka prevzali milé darčeky. Posledný výlet končiaceho sa školského roka 2018/2019 bol tou najlepšou výletovou čerešničkou na škôlkárskej torte.Rozlúčková slávnosť

Rozlúčková    Predposledný týždeň končiaceho školského roka začal pre deti z triedy Hviezdička koncertom žiakov ZUŠ Dr. J. Blahu v Skalici. Deti v rámci koncertu mali možnosť sledovať hru na rôznych hudobných nástrojoch, či počúvať spev starších kamarátov. Tento umelecký zážitok v nich evokoval ešte väčšiu túžbu vložiť do prípravy rozlúčkového pásma naozaj všetko, čo počas pobytu v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova získali. Ich slávnosť rozlúčky s materskou školou sa konala 20.6.2019 za prítomnosti rodičov a príbuzných. Program bol motivovaný príbehom Malého princa od Exupéryho. Vytvorili si vlastné planéty, na ktoré prítomných hostí pozvali prostredníctvom tanečných choreografií. Navštívili planétu Tanca, Športu, Remesiel, Jazykov a v závere slávnosti i planétu Rozlúčkovú. V závere si od triednych pani učiteliek prevzali malé spomienkové predmety. Taktiež rodičia poďakovali pani učiteľkám, celému personálu i vedeniu materskej školy za krásne roky strávené v tomto kolektíve a zaželali veľa šťastných a spokojných rodičov i do budúcnosti. Veríme, že poznatky, ktoré deti u nás nadobudli zmysluplne zúročia v budúcom živote. Z materskej školy odchádzajú s vedomím, že : „Dobre vidíme iba srdcom“. (Exupéry)


Mikulčice

Mikulčice    V piatok, 14.6.2019 absolvovali deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova exkurziu v národnej kultúrnej pamiatke v Mikulčiciach. Toto Slovanské Hradište počtom preskúmaných kostolov, výskumov odkrytých hrobov a rozlohou zachovalých archeologických terénov patrí medzi svetové archeologické unikáty. A práve pohľad do minulosti bol nesmierne vzácnym momentom pre deti z triedy Hviezdiičiek a Škriatkov, ktorí tak mali možnosť zoznámiť sa s kultúrno-historickou pamiatkou blízkeho regiónu. Táto exkurzia isto položila základy vedomostí z dejín, ktoré deti neskôr zužitkujú v primárnom vzdelávaní.

Tajomstvo veľkonočného vajíčka

Biofarma   V rámci týždennej témy Tajomstvo veľkonočného vajíčka, ktorá je zameraná na uvedomovanie si významu jarných sviatkov, prebúdzania sa prírody a kolobehu života v nej sa deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova zúčastnili exkurzie na Biofarme v Kopčanoch. Pred začiatkom exkurzie dostali deti zadania, ktoré počas nej museli plniť, aby odhalili Tajomstvo veľkonočného vajíčka. Okrem poznávania hospodárskych zvierat – ovečky, prasiatka, kuriatka, sliepky, moriak a pod., museli prejsť trasu ku kostolu sv. Margity a určiť najväčší strom v jej okolí, ktorým bola Lipa pred kostolíkom. Po splnení zadaní sa vrátili naspäť do materskej školy, kde ich čakala malá veľkonočná nádielka. Za ochotu srdečne ďakujeme vedeniu a zamestnancom Biofarmy v Kopčanoch, všetkým prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.


Víla ELLA a jej jarné zabávanie

Víla Ella    Pani Jar už zaklopala na dvere a spolu s ňou k nám do Hviezdičky, zavítala aj naša kamarátka Víla ELLA. Svojimi veselými i poučnými pesničkami navodila tú správnu jarnú náladu medzi deťmi. Pestrofarebné dekorácie rozprávkového príbehu doplnené hádankami o ovocí a zelenine plnili nielen estetickú, ale aj vzdelávaciu funkciu. Zážitky z tohto príjemného interaktívneho vystúpenia deti zúročili v rámci výchovno-vzdelávacích činností témy Jar k nám letí.

Najkrajšie vyznanie

Najkrajšie vyznanie    Výtvarnú súťaž pre deti materských škôl vyhlásilo CVČ Skalica. Deti z triedy Hviezdičiek v dielach prezentovali vzťah k rodičom cez tematickú kresbu, maľbu či abstraktné vyjadrenie pocitov. Taktiež využili lepenie, strihanie i koláž tak, aby čo najvernejšie vyjadrili svoje emócie a ich vyznanie bolo čo najkrajšie. O tom, že sa im to naozaj podarilo svedčí i ocenenie poroty, kde Miška Komorníková získala 1.miesto a Karolínka Vasko 3.miesto.

Vyčistime si Skalicu

Vyčistime si Skalicu O tom, že životné prostredie je nosnou témou výchovno-vzdelávacej činnosti detí v materskej škole niet pochýb. Deti sú trvalo vedené k dodržiavaniu čistoty prostredia v zmysle nielen estetickom, ale i environmentálnom. A tak nebolo veľkým prekvapením, že sa s ochotou zapojili do výzvy Vyčistime si Skalicu. V piatok 29.3.2019 si spolu s pani učiteľkami vyzbierali odpadky v okolí materskej školy, vyčistili trávu pri parkovisku a verejné ihrisko pri materskej škole. S dobrým pocitom sa potom hrali na školskom dvore s tým, že pohľad poza plot materskej školy je teraz oveľa krajší. Nechápali, ako môžu ľudia hádzať na zem vreckovky, papiere a iný odpad a kládli si otázku, ako by sa to páčilo nám, ľuďom, keby príroda vrátila tieto odpadky do našich domovov...

Každý iný, všetci rovní

Deň autizmu Tento projekt realizujeme v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova už dlhoročne. Je zameraný na uvedomovanie si potreby vnímať ľudí s odlišnosťou ako súčasť nášho života a prejavovať im patričnú úctu. Často organizujeme vychádzky s klientmi DSS Zelený dom Skalica, kedy majú deti možnosť uvedomiť si, že aj oni majú svoje potreby, túžby, poznatky a sú hodnotnými členmi našej spoločnosti. Preto sa každoročne zapájame do výzvy Rozsvieť Modrú vždy 2.apríla, kedy je Svetový deň povedomia o autizme, vyhlásený rezolúciou OSN. Jeho symbolom je modrá farba, farba komunikácie a tak sa aj naše oblečenie sfarbí do modra ako znak vyjadrenia podpory.

A ako Animátor

A ako animátor     S veľkým záujmom sme prijali pozvanie na výstavu A ako animátor od Záhorského múzea v Skalici. Ako prvý sa na ňu vybrali deti z triedy Hviezdička, MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova ktoré mali možnosť nahliadnuť do tajov animačného sveta . Táto interaktívna výstava z Bibiany, Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave, je netradičným pohľadom na slovenskú animovanú tvorbu cez animátorov, ktorí vytvárajú pútavé rozprávkové postavičky a priestory jednotlivých príbehov. Deti mali možnosť tvorivej hry a stali sa animátormi svojich vlastných príbehov. Zoznámili sa s rôznymi animačnými technológiami. Záujem o výstavu prejavili najmä chlapci, ktorí ihneď využili rôzne konštruktívne prvky a tvorili si vlastných rozprávkových hrdinov. Dievčatá zas ocenili nápaditosť a estetickosť jednotlivých rozprávkových postáv. Na záver dostali deti od zamestnancov múzea malú odmenu v podobe odznaku a sladkej maškrty. Výstava mala u detí pozitívny ohlas s výzvou, aby sa jej ešte raz zúčastnili v sprievode rodičov.

Tradície fašiangu vo Hviezdičke

Fašiang
Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangu, spojené s radovánkami a hodovaním. Fašiangové tradície, spojené so sprievodmi maskovaných ľudí, boli akýmsi prechodom medzi Vianocami a Veľkonočnými sviatkami. O fašiangoch sa dozvedáme z písomností už z 13. storočia. Vtedy bývali fašiangy oveľa hlučnejšie ako dnes. Každý sa snažil užiť si tieto krátke chvíle ako najlepšie vedel. Veselil sa bohatý aj chudobný, pán aj sluha, majster aj tovariš. Každý jedol fašiangové šišky, veselo popíjal, spieval a tancoval pri hudbe. (zdroj: https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/fasiangy/. V tomto duchu sme tohtoročné tradície fašiangu realizovali aj v triede Hviezdičiek, kde sme si spoločne vyrobili basu, s ktorou sme absolvovali symbolický fašiangový sprievod v utorok, 5.3.2019, po školskom dvore. Deti tak mali možnosť si priamo vyskúšať atmosféru spoločnej zábavy, hrania na detských hudobných nástrojoch a spievania klasických fašiangových piesní. Atmosféru fašiangu vhodne doplnili „smažené šíšky“, ktoré sme mali na obed. Aj takouto formou sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova snažíme udržiavať ľudové tradície regiónu.

 Nový rok klope na okno 

Ochranárik     Nový rok zaklopal na oblok MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova nielen snehovou nádielkou, ale aj dobrými správami. Náš predškolák Richard Majzún získal ocenenie vo výtvarnej súťaži Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, vyhlasovateľom je Ministerstvo vnútra SR, sekcia krízového riadenia. So svojou kresbou získal 3.miesto v kategórii materských škôl. Od Farskej charity v Skalici sme dostali poďakovanie za zorganizovanie adventnej charity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Veríme, že tento rok bude popretkávanými len dobrými správami a deti si čas strávený v materskej škole budú užívať v zdraví, radosti a spokojnosti. A k novému roku patrí aj vinšovanie, preto jedno v mene detí posielame: „Želajme si v novom roku dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, šťastia, plný dom a spokojný život v ňom.“

Bezpečne s Hviezdičkou

projekt
Na jar tohto roku bola vyhlásená výzva nadácie Volkswagen zameraná na rozvoj dopravnej výchovy detí. Naše RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova na výzvu reagovalo a bolo úspešné. Projekt Bezpečne s Hviezdičkou bol zameraný na revitalizáciu starého dopravného ihriska, ktoré sa nachádzalo na betónovej ploche pred vstupom do materskej školy. Veľké letné horúčavy sa postarali o neskorší termín realizácie, ale tú sme nakoniec zvládli a dopravné ihrisko k Vianociam dokončili. Podarilo sa nám za podpory Mesta Skalica plochu rozšíriť a celý vstupný blok bol potiahnutý liatym asfaltom. Tým sme zväčšili aj plochu dopravného ihriska, ktoré je riešené klasickou križovatkou. Tá bude využívaná na simuláciu rôznych dopravných situácií, ktoré deti v rámci výchovno-vzdelávacích činností z dopravnej výchovy budú riešiť. Veľmi nás teší, že sa nám podarilo túto plochu vynoviť práve v čase 65.výročia tejto materskej školy. Za podporu ďakujeme Nadácii Volkswagen, Mestu Skalica a všetkým podporovateľom Materskej školy Skalica, elokované pracovisko Hviezdoslavova.

Príspevok publikovaný na :

  65. výročie MŠ Hviezdoslavova 

Oslava          V utorok, 11.12.2018, sme zahájili výročie našej Hviezdičky stretnutím bývalých absolventov. Boli to úžasné stretnutia, plné spomienok s dnes už pomaly dospelými, ale stále "našimi detičkami". V programe účinkovali taktiež bývalí absolventi: Adelka Blahová, Filipko Davinič, Nikolasko Bada a Jakubko Lašák a detská cimbálová muzika Zlatnička,ZUŠ Dr. JANKA BLAKU SKALICA. V rytme latinsko-amerických tancov sa predstavili Natálka Kolštromová so svojím tanečným partnerom Sebastiánkom a Sofia Mia Ondrášiková s Peťkom Hanicom, ktorí reprezentujú Skalicu pod vedením tanečných majstrov TK Classic Hodoním. Slávnostnú atmosféru svojim vystúpením podporili i naši kamaráti z DSS Zelený dom v Skalici. Elizabetka zarecitovala vianočnú báseň a pomocníci Tadeáško, Leuška, Anetka, Teo v krojoch vítali hostí. Stretnutia sa zúčastnila i p. primátorka Ing. Anna Mierna.
               V stredu,12.12.2018, pokračovali oslavy v KD Skalica detským predstavením Malý princ na planéte Hviezdička. V tomto predstavení účinkovalo 65 detí, ktoré v súčasnosti navštevujú MŠ Hviezdoslavova. S programom nám pomáhali i naši odchovanci: Michal Vajla, Sárka Behancová, Tadeáško Ivan, Sdabinka Petrovičová, Karolínka Macháčková, Natálka Blažovská, Miška Príkazská s kamarátkou Gabikou. Oslavy si s nami užili i bývalí pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci, ktorí dobrou náladou prispeli k priateľskej atmosfére osláv. Pri realizácii osláv nás podporili : MŠ Skalica, ZUŠ Dr.Janka Blahu Skalica, Západoslovenské tlačiarne Skalica, Rádio G3 Záhorácké rádio Skalica, SMM Skalica, Mesto Skalica, Ramivo Radošovce, Forlit Rohatec, Koloniál Coffee Skalica, PT Ateliér Skalica. Samozrejme vďaka patrí celému kolektívu MŠ Hviezdoslava a RZ pri MŠ Hviezdoslavova.
Všetkým zúčastneným ďakujeme, prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a zasielame posolstvo z knihy Malý princ: "Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné."(Exupéry)Oznamy

Aktualizácia:    10. jún 2019

Aktuálne akcie, odhlasovanie detí, ...

Viac ...

Poplatky 2017/2018

Aktualizácia: 5.január 2018

Mesačné poplatky, jednorázové poplatky v školskom roku 2017/2018.

Viac ...

Kalendár akcií 2018/2019

Viac ...

Fotogaléria

Posledná zmena:  8. apríl 2019

Fotogaléria

Viac ...

Videogaléria

Posledná zmena: 22. november 2018

Videogaléria

Viac ...

2 % z daní 

Posledná zmena:113. február  2019

   Ďakujeme za darovanie, pomáhate nám skrášliť prostredie pre Vaše deti.  :)

Viac ...