Spoločné fotografovanie detí


 Spoločné fotografovanie detí bude 13.6.2019 o 10.00 hod.

Po ňom sa budú fotografovať deti z triedy Hviezdička na tablo. Tablo našich predškolákov bude umiestnené v Knižnici Skalica počas celých prázdnin.

Fotografovanie detí


EXKURZIA MIKULČICE

V piatok, 14.6.2019, idú deti z triedy Škriatkovia a Hviezdičky na exkurziu do Mikulčíc. Odchod autobusu je o 8.15 hod. Raňajky i obed deti dostanú v materskej škole.

Deti potrebujú:

  • Pas
  • 30 Kč – vstupné
  • Batoh – voda v uzatvárateľnej fľaši, nečokoládová sladkosť

Mikulčice

Raňajky na Holíčskom zámku

     Už tradičným posledným výletom na záver školského roka patrí prechádzka po panstve Márie Terézie. Tento rok sa uskutoční 21.6.2019. Odchod detí z materskej školy je autobusom o 8.15 hod a raňajky zrealizujeme v priestoroch Holíčskeho zámku.

Deti potrebujú:

  • Batoh – nečokoládovú sladkosť, vodu v uzatvárateľnej fľaši.


Mikulčice


Zábavné dopoludnie na zrevitalizovanom dopravnom ihrisku Hviezdička

     V rámci ukončenia poslednej fáze revitalizácie detského dopravného ihriska na našom školskom dvore sa dňa, 24.6.2019 o 9.30 hod uskutoční slávnostné otvorenie, v rámci ktorého bude pre deti zorganizované zábavné dopoludnie. Na podujatie pozývame všetkých sponzorov a spolutvorcov revitalizácie plochy pred vstupom do materskej školy. Pre deti budú pripravené aktivity s dopravnou tematikou i ukážky výchovno-vzdelávacích aktivít z prostredia Hejného metódy i prvkov Technika do škôl. Na toto podujatie sú pozvaní aj rodičia, ktorí majú v dopoludňajších hodinách čas.

Srdiečka

Koncoročné športovo – zábavné odpoludnie

    V rámci ukončenia školského roka sa dňa 25.6.2019 od 16.00 hod koná Koncoročné športovo – zábavné odpoludnie. Pripravené budú športové stanovištia: Jumping, Jóga – Fitness aktivity s Lenkou – Barbar Skalica pod vedením certifikovaných inštruktoriek Lokomočné chodníčky – zastrešujú učiteľky MŠ Maľovanie na tvár – bývalé naše pani učiteľky Futbalový turnaj – deti a rodičia. Podrobné informácie k aktivite budú postupne aktualizované. Všetky športové stanovištia budú pripravené tak, aby ich mohli absolvovať aj rodičia i starí rodičia.
A možno medzi nás zavítajú i známe športové osobnosti zo Skalice.

Deti

Tajomstvo veľkonočného vajíčka

Biofarma   V rámci týždennej témy Tajomstvo veľkonočného vajíčka, ktorá je zameraná na uvedomovanie si významu jarných sviatkov, prebúdzania sa prírody a kolobehu života v nej sa deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova zúčastnili exkurzie na Biofarme v Kopčanoch. Pred začiatkom exkurzie dostali deti zadania, ktoré počas nej museli plniť, aby odhalili Tajomstvo veľkonočného vajíčka. Okrem poznávania hospodárskych zvierat – ovečky, prasiatka, kuriatka, sliepky, moriak a pod., museli prejsť trasu ku kostolu sv. Margity a určiť najväčší strom v jej okolí, ktorým bola Lipa pred kostolíkom. Po splnení zadaní sa vrátili naspäť do materskej školy, kde ich čakala malá veľkonočná nádielka. Za ochotu srdečne ďakujeme vedeniu a zamestnancom Biofarmy v Kopčanoch, všetkým prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.


Víla ELLA a jej jarné zabávanie

Víla Ella    Pani Jar už zaklopala na dvere a spolu s ňou k nám do Hviezdičky, zavítala aj naša kamarátka Víla ELLA. Svojimi veselými i poučnými pesničkami navodila tú správnu jarnú náladu medzi deťmi. Pestrofarebné dekorácie rozprávkového príbehu doplnené hádankami o ovocí a zelenine plnili nielen estetickú, ale aj vzdelávaciu funkciu. Zážitky z tohto príjemného interaktívneho vystúpenia deti zúročili v rámci výchovno-vzdelávacích činností témy Jar k nám letí.

Najkrajšie vyznanie

Najkrajšie vyznanie    Výtvarnú súťaž pre deti materských škôl vyhlásilo CVČ Skalica. Deti z triedy Hviezdičiek v dielach prezentovali vzťah k rodičom cez tematickú kresbu, maľbu či abstraktné vyjadrenie pocitov. Taktiež využili lepenie, strihanie i koláž tak, aby čo najvernejšie vyjadrili svoje emócie a ich vyznanie bolo čo najkrajšie. O tom, že sa im to naozaj podarilo svedčí i ocenenie poroty, kde Miška Komorníková získala 1.miesto a Karolínka Vasko 3.miesto.

Vyčistime si Skalicu

Vyčistime si Skalicu O tom, že životné prostredie je nosnou témou výchovno-vzdelávacej činnosti detí v materskej škole niet pochýb. Deti sú trvalo vedené k dodržiavaniu čistoty prostredia v zmysle nielen estetickom, ale i environmentálnom. A tak nebolo veľkým prekvapením, že sa s ochotou zapojili do výzvy Vyčistime si Skalicu. V piatok 29.3.2019 si spolu s pani učiteľkami vyzbierali odpadky v okolí materskej školy, vyčistili trávu pri parkovisku a verejné ihrisko pri materskej škole. S dobrým pocitom sa potom hrali na školskom dvore s tým, že pohľad poza plot materskej školy je teraz oveľa krajší. Nechápali, ako môžu ľudia hádzať na zem vreckovky, papiere a iný odpad a kládli si otázku, ako by sa to páčilo nám, ľuďom, keby príroda vrátila tieto odpadky do našich domovov...

Každý iný, všetci rovní

Deň autizmu Tento projekt realizujeme v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova už dlhoročne. Je zameraný na uvedomovanie si potreby vnímať ľudí s odlišnosťou ako súčasť nášho života a prejavovať im patričnú úctu. Často organizujeme vychádzky s klientmi DSS Zelený dom Skalica, kedy majú deti možnosť uvedomiť si, že aj oni majú svoje potreby, túžby, poznatky a sú hodnotnými členmi našej spoločnosti. Preto sa každoročne zapájame do výzvy Rozsvieť Modrú vždy 2.apríla, kedy je Svetový deň povedomia o autizme, vyhlásený rezolúciou OSN. Jeho symbolom je modrá farba, farba komunikácie a tak sa aj naše oblečenie sfarbí do modra ako znak vyjadrenia podpory.

A ako Animátor

A ako animátor     S veľkým záujmom sme prijali pozvanie na výstavu A ako animátor od Záhorského múzea v Skalici. Ako prvý sa na ňu vybrali deti z triedy Hviezdička, MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova ktoré mali možnosť nahliadnuť do tajov animačného sveta . Táto interaktívna výstava z Bibiany, Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave, je netradičným pohľadom na slovenskú animovanú tvorbu cez animátorov, ktorí vytvárajú pútavé rozprávkové postavičky a priestory jednotlivých príbehov. Deti mali možnosť tvorivej hry a stali sa animátormi svojich vlastných príbehov. Zoznámili sa s rôznymi animačnými technológiami. Záujem o výstavu prejavili najmä chlapci, ktorí ihneď využili rôzne konštruktívne prvky a tvorili si vlastných rozprávkových hrdinov. Dievčatá zas ocenili nápaditosť a estetickosť jednotlivých rozprávkových postáv. Na záver dostali deti od zamestnancov múzea malú odmenu v podobe odznaku a sladkej maškrty. Výstava mala u detí pozitívny ohlas s výzvou, aby sa jej ešte raz zúčastnili v sprievode rodičov.

Tradície fašiangu vo Hviezdičke

Fašiang
Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangu, spojené s radovánkami a hodovaním. Fašiangové tradície, spojené so sprievodmi maskovaných ľudí, boli akýmsi prechodom medzi Vianocami a Veľkonočnými sviatkami. O fašiangoch sa dozvedáme z písomností už z 13. storočia. Vtedy bývali fašiangy oveľa hlučnejšie ako dnes. Každý sa snažil užiť si tieto krátke chvíle ako najlepšie vedel. Veselil sa bohatý aj chudobný, pán aj sluha, majster aj tovariš. Každý jedol fašiangové šišky, veselo popíjal, spieval a tancoval pri hudbe. (zdroj: https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/fasiangy/. V tomto duchu sme tohtoročné tradície fašiangu realizovali aj v triede Hviezdičiek, kde sme si spoločne vyrobili basu, s ktorou sme absolvovali symbolický fašiangový sprievod v utorok, 5.3.2019, po školskom dvore. Deti tak mali možnosť si priamo vyskúšať atmosféru spoločnej zábavy, hrania na detských hudobných nástrojoch a spievania klasických fašiangových piesní. Atmosféru fašiangu vhodne doplnili „smažené šíšky“, ktoré sme mali na obed. Aj takouto formou sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova snažíme udržiavať ľudové tradície regiónu.

 Nový rok klope na okno 

Ochranárik     Nový rok zaklopal na oblok MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova nielen snehovou nádielkou, ale aj dobrými správami. Náš predškolák Richard Majzún získal ocenenie vo výtvarnej súťaži Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, vyhlasovateľom je Ministerstvo vnútra SR, sekcia krízového riadenia. So svojou kresbou získal 3.miesto v kategórii materských škôl. Od Farskej charity v Skalici sme dostali poďakovanie za zorganizovanie adventnej charity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Veríme, že tento rok bude popretkávanými len dobrými správami a deti si čas strávený v materskej škole budú užívať v zdraví, radosti a spokojnosti. A k novému roku patrí aj vinšovanie, preto jedno v mene detí posielame: „Želajme si v novom roku dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, šťastia, plný dom a spokojný život v ňom.“

Bezpečne s Hviezdičkou

projekt
Na jar tohto roku bola vyhlásená výzva nadácie Volkswagen zameraná na rozvoj dopravnej výchovy detí. Naše RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova na výzvu reagovalo a bolo úspešné. Projekt Bezpečne s Hviezdičkou bol zameraný na revitalizáciu starého dopravného ihriska, ktoré sa nachádzalo na betónovej ploche pred vstupom do materskej školy. Veľké letné horúčavy sa postarali o neskorší termín realizácie, ale tú sme nakoniec zvládli a dopravné ihrisko k Vianociam dokončili. Podarilo sa nám za podpory Mesta Skalica plochu rozšíriť a celý vstupný blok bol potiahnutý liatym asfaltom. Tým sme zväčšili aj plochu dopravného ihriska, ktoré je riešené klasickou križovatkou. Tá bude využívaná na simuláciu rôznych dopravných situácií, ktoré deti v rámci výchovno-vzdelávacích činností z dopravnej výchovy budú riešiť. Veľmi nás teší, že sa nám podarilo túto plochu vynoviť práve v čase 65.výročia tejto materskej školy. Za podporu ďakujeme Nadácii Volkswagen, Mestu Skalica a všetkým podporovateľom Materskej školy Skalica, elokované pracovisko Hviezdoslavova.

Príspevok publikovaný na :

  65. výročie MŠ Hviezdoslavova 

Oslava          V utorok, 11.12.2018, sme zahájili výročie našej Hviezdičky stretnutím bývalých absolventov. Boli to úžasné stretnutia, plné spomienok s dnes už pomaly dospelými, ale stále "našimi detičkami". V programe účinkovali taktiež bývalí absolventi: Adelka Blahová, Filipko Davinič, Nikolasko Bada a Jakubko Lašák a detská cimbálová muzika Zlatnička,ZUŠ Dr. JANKA BLAKU SKALICA. V rytme latinsko-amerických tancov sa predstavili Natálka Kolštromová so svojím tanečným partnerom Sebastiánkom a Sofia Mia Ondrášiková s Peťkom Hanicom, ktorí reprezentujú Skalicu pod vedením tanečných majstrov TK Classic Hodoním. Slávnostnú atmosféru svojim vystúpením podporili i naši kamaráti z DSS Zelený dom v Skalici. Elizabetka zarecitovala vianočnú báseň a pomocníci Tadeáško, Leuška, Anetka, Teo v krojoch vítali hostí. Stretnutia sa zúčastnila i p. primátorka Ing. Anna Mierna.
               V stredu,12.12.2018, pokračovali oslavy v KD Skalica detským predstavením Malý princ na planéte Hviezdička. V tomto predstavení účinkovalo 65 detí, ktoré v súčasnosti navštevujú MŠ Hviezdoslavova. S programom nám pomáhali i naši odchovanci: Michal Vajla, Sárka Behancová, Tadeáško Ivan, Sdabinka Petrovičová, Karolínka Macháčková, Natálka Blažovská, Miška Príkazská s kamarátkou Gabikou. Oslavy si s nami užili i bývalí pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci, ktorí dobrou náladou prispeli k priateľskej atmosfére osláv. Pri realizácii osláv nás podporili : MŠ Skalica, ZUŠ Dr.Janka Blahu Skalica, Západoslovenské tlačiarne Skalica, Rádio G3 Záhorácké rádio Skalica, SMM Skalica, Mesto Skalica, Ramivo Radošovce, Forlit Rohatec, Koloniál Coffee Skalica, PT Ateliér Skalica. Samozrejme vďaka patrí celému kolektívu MŠ Hviezdoslava a RZ pri MŠ Hviezdoslavova.
Všetkým zúčastneným ďakujeme, prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a zasielame posolstvo z knihy Malý princ: "Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné."(Exupéry)Oznamy

Aktualizácia:    10. jún 2019

Aktuálne akcie, odhlasovanie detí, ...

Viac ...

Poplatky 2017/2018

Aktualizácia: 5.január 2018

Mesačné poplatky, jednorázové poplatky v školskom roku 2017/2018.

Viac ...

Kalendár akcií 2018/2019

Viac ...

Fotogaléria

Posledná zmena:  8. apríl 2019

Fotogaléria

Viac ...

Videogaléria

Posledná zmena: 22. november 2018

Videogaléria

Viac ...

2 % z daní 

Posledná zmena:113. február  2019

   Ďakujeme za darovanie, pomáhate nám skrášliť prostredie pre Vaše deti.  :)

Viac ...