PF 2020


Advent – čas radosti, veselosti

AdventO poslaní adventu a sile tradícií sa dozvedeli Hviezdičky a Škriatkovia z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova na exkurzii v Selském domku v Kneždube. Mali možnosť oboznámiť sa s tradíciou Lucie a jej významu pre „hospodyne“, prezreli si imitovaný hospodársky dom so zvieratami zo slamy. Priamo sa podieľali na pečení medovníkov, ich zdobení. Spracúvali ovocie a tvorili rôzne vianočné ozdoby. Naučili sa vianočnú koledu, ktorú využijú na spoločnej vianočnej besiedke.

Vrecko plné prekvapení

MikulášUž tradične v našej materskej škole realizujeme Obrátený adventný kalendár, teda nevyberáme si prekvapenia, ale naopak, vkladáme. Je to kalendár dobrých skutkov, spolupatričnosti a pokory. Tento rok sme sa rozhodli podporiť klientov Zariadenia sociálnych služieb – Jesénie v Skalici. Oslovili sme rodičov detí i samotné deti, ktoré sa ochotne podelili so svojou mikulášskou nádielkou. Okrem sladkostí sme balíčky doplnili o krížovky, ktoré nám poskytlo vydavateľstvo Mafra SLOVAKIA PRINT a.s. Bratislava a obyčajné perá, slúžiace na vyplňovanie krížoviek. Ani sme netušili, že náš nápad sa stretne s takou odozvou. Vrecká sme naplnili a v pondelok ráno 9.12.2019 sme s našimi najmladšími Svetluškami navštívili spomínané zariadenie. Tie v podobe malých zimných myšiek zatancovali a zaspievali priamo v zariadení pri vianočnom stromčeku. Potešili tak srdiečka babičiek i deduškov a spríjemnili im toto adventné obdobie. Príjemná atmosféra, dobrota a ľudská milosť, ktoré toto stretnutie dotvárali je príkladom dôležitosti medzigeneračných stretnutí. Za pozvanie a prijatie našej výzvy ďakujeme vedeniu zariadenia i všetkým zamestnancom, ktorí sa na sprostredkovaní aktivity podieľali.Alica v krajine Vianoc

Alica v krajine Vianoc    Pondelkové dopoludnie strávili deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova v krásnom priestore hotela Sv. Ludmila, kde bolo pre ne pripravené divadelné predstavenie o Alici, ktorá sa stala vianočným anjelom, aby zachránila Vianoce. Scenár bol popretkávaný postavami z klasického diela Alica v krajine zázrakov od Lewisa Carrolla. Humornou formou deti pomáhali plniť úlohy a hádať hádanky, ktoré Alicu naučili pomáhať a tak prežiť v kľude vianočné prípravy. V závere prišiel i Mikuláš, ktorý mal pre deti pripravené malé balíčky. Na toto predstavenie divadla ZÁBAVKA sme pozvali i deti zo Súkromnej špeciálnej materskej školy, ktoré pozorne vnímali celé predstavenie a do deja sa zapájali a v závere sa tešili zo stretnutia s Mikulášom. Za pozvanie nám darovali vlastnoručne vyrobený obrázok vianočného stromčeka. Veríme, že toto stretnutie nebolo posledné a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Za opätovné poskytnutie priestorov ďakujeme vedeniu hotela a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.


TEATRO PIMPRLO vo Hviezdičke

V utorok sa trieda našich Hviezdičiek premenila na divadelnú sálu. Deti v podobe obecenstva sledovali príbeh o Princeznej Rozmarínke, ktorá svojou márnivou záľubou pripravila kráľovstvo o pšenicu. A kde nie je pšenica, nie je múka a kde nie je múka, nemôže rozvoniavať chlebík. A tak obdobie zábavy a šitia nových šiat vystriedalo obdobie smútku a pokory. A keď princezna Rozmarínka pochopila, že dôležitejšie ako nové šaty je jedlo a šťastie v krajine, tak kliatba pominula a do kráľovstva sa opäť vrátila radosť. Rozprávkový záver vyčaril úsmev a spokojnosť na tváričkách všetkým deťom MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova.

Bábkové divadlo

HALOTERAPIA - Soľná jaskyňa

Soľná jaskyňa    Každý piatok v čase od 10.15 do 11.15 hod chodia deti z triedy Hviezdičky do Jesénie v Skalici do Soľnej jaskyne. Poplatok je 1 € / dieťa / vstup. Biele ponožky, ktoré sú potrebné k vstupu do jaskyne zabezpečuje materská škola z príspevku z RZ. V mesiacoch Marec – Apríl - Máj chodia do Soľnej jaskyne deti z triedy Škriatkov.


Korčuľovanie

Korčuľovanie   Prebieha v triede Hviezdičiek každý pondelok v čase od 9.15 do 10.15 hod na zimnom štadióne v Skalici. Deti z materskej školy idú v doprovode triednej pani učiteľky. Rodičia, ak sa nahlásia na pomoc s deťmi, čakajú pred zimným štadiónom. Tu si preberú dieťa a môžu sa ísť v čase vymedzenom korčuľovať. V prípade, že dieťa spadne, prosíme o nahlásenie triednej pani učiteľke. Naspäť do materskej školy sa deti vracajú taktiež v sprievode triednej učiteľky. 

Deti potrebujú: Korčule, oteplovačky, zimnú bundu, rukavice, čapicu a v poprípade aj prilbu( podľa uváženia rodiča).

Vymenované veci si dieťa prinesie v batohu do materskej školy, alebo mu ich môžete priniesť priamo na zimný štadión v prípade, že sa korčuľovania s dieťaťom zúčastníte. Inak si deti batohy nesú na chrbáte samé.Dyňová paráda

Dyňová paráda    V utorok 2.10.2019 sa dvor Materskej školy Skalica, EP Hviezdoslavova premenil na jesennú záhradku, ktorú okrem jesennej úrody zdobili i rôzne tekvicové strašidielka a postavičky. Tie v rámci tradičnej Dyňovej parády vytvorili deti a ich rodičia v rámci jesenných tvorivých dielničiek. K dobrej nálade okrem teplých jesenných slnečných lúčov prispel i sprievodný program, ktorý zabezpečili učiteľky materskej školy v podobe maľovania na tvár, vyrábania slimáčikov z gaštanov, kreslenia lietajúcich balónikov. Deti sa okrem využitia športových plôch mohli vyšantiť i na skákacom hrade vo vytvorenej FUN – zóne. Spoločné jesenné odpoludnie sme ukončili tradičnou opekačkou a ochutnávkou dobrôt z jesenných plodov. Veríme, že atmosféra pohody a priateľstva bude sprevádzať všetky podujatia, ktoré sme pre deti v tomto školskom roku pripravili. Výstavku vytvorených diel si prišli pozrieť aj naši kamaráti z DSS Zelený Dom Skalica.

Športujeme s Hviezdičkou

Logo

   Posledný septembrový týždeň sa v našej Hviezdičke niesol v duchu športu. Reagovali sme tak na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a koordinátora projektu Národného športového centra a zapojili sa Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku2019 beží už jeho 5. ročník. Hlavnou témou kampane je „#BeActive“, teda nabádanie k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu ,ale po celý rok. A tak sa hneď v utorok, 24.9.2019 vybrali naše Hviezdičky na exkurziu do prírodného skanzenu v Strážnici. V stredu,25.9.2019 sa všetky deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova vybrali za pohybom do športového centra v Skalici – BarBar. Tu sa im venova licertifikované trénerky Kika a Lenka, z tímu Fitness aktivity s Lenkou. Deti skákali Jumping, prekonávali prekážkovú dráhu a absolvovali krátku turistickú vychádzku do blízkeho okolia. Zastavili sa aj na skalickom Žihadielku. Občerstvenie počas akcie ochotne deťom ponúkol p. Hollý z Vinárne pri Hájku. Vo štvrtok, 26.9.2019 sa dvor našej materskej školy zmenil na florbalové ihrisko. Tréneri FBC Skalica vysvetlili deťom princíp hry a potom priamou ukážkou pozvali deti ku hre. Florbal sa páčil nielen chlapcom, ale i dievčatám, ktoré o tomto zážitku s nadšením referovali rodičom pri odchode domov. Ako vidno, pohyb detí v materskej škole je samozrejmosťou o čom svedčí i úspešnosť detí v rôznych športových aktivitách a záujem o pohyb, ktorý je doplnený spontánnou detskou radosťou. Za ochotu a priazeň zrealizovať túto aktivitu ďakujeme vedeniu BarBar – Športové centrum Skalica, FBC Skalica a vedeniu MŠ Skalica.


Prejdime sa s Hviezdičkou

Svetlušky   Výzvou k aktivite v rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY v roku 2019 je: PREJDIME SA SPOLU! Upozorňuje na tohtoročnú tému „Bezpečná chôdza a cyklistika“ a jasne poukazuje na spôsob dopravy, ktorý je príliš často podceňovaný: chôdza. Túto výzvu koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zapájame sa do nej už tretí rok. Tradičnou sa stala KOLOBEŽKIÁDA okolo Hviezdičky. Všetky deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova si v utorok, 17.9.2019, priniesli do materskej školy odrážadlá či kolobežky. Najskôr navštívil naše Hviezdičky náčelník MsP Skalica Mgr. Ferdinand Mach, s ktorým si deti najstaršej vekovej skupiny prostredníctvom pripravenej prezentácie zopakovali základy bezpečnej jazdy na bicykli a taktiež aj chôdze po chodníku. Utvrdili si základnú výbavu cyklistu i bicykla a potom sa vybrali na školský dvor. Tu už na deti čakala hliadka mestskej polície. Po krátkej inštruktáži o ich práci otvorili malú detskú kolobežkiádu s pomocou klientov Mikáda zo Skalice. Tí zároveň organizačne zabezpečili trasu okolo materskej školy tak, aby všetky deti úspešne dorazili naspäť do materskej školy. Spolupráca s občianskym združením Mikádo, ktoré sa zameriava na skvalitnenie života ľuďom zdravotne znevýhodneným je jasným dôkazom toho, že chôdza je dar a taktiež spôsob zábavy. Spolu s deťmi sa na trasu vybrali i naše tety a pripájali sa aj okoloidúci. Prialo nám i počasie a tak opäť nezabudnuteľná emócia z jednej aktivity potešila všetkých, ktorí mali možnosť našu trasu absolvovať.


Každé ráno chodíme si do malého domčeka...

Svetlušky   Slová známej detskej piesne si už veselo pospevujú aj deti z triedy Svetlušiek z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. Aj keď prvý septembrový týždeň padali aj slzičky, dnes už prekročili prah malého domčeka s úsmevom na tvári všetky novoprijaté deti. V rámci prvých výchovno-vzdelávacích aktivít si utvrdzovali poznatky z prostredia materskej školy, opakovali mená kamarátov v triede i prvé pravidlá spoločného života v triede. Pekne krôčik po krôčiku prekonávajú prechod z domáceho prostredia, vysporadúvajú sa z odlúčenia od rodičov a zaradenia do nového prostredia, čo je primárnym predpokladom na socializáciu detí v skupine rovesníkov. A keďže v tomto týždni, od 16.9.2019 do 20.9. 2019 prebieha v Skalici Európsky týždeň mobility veríme, že aj pripravené aktivity pomôžu deťom adaptovať sa a tešiť z nového prostredia.Oslavovali sme u svetlušiek :)


   Oslava u Svetlušiek

Pozrite fotogalériuOznamy

Aktualizácia:   22.12.2019

Aktuálne akcie, odhlasovanie detí, ...

Viac ...

Poplatky 2019/2020

Aktualizácia:

Mesačné poplatky, jednorázové poplatky v školskom roku 2019/2020.

Viac ...

Kalendár akcií 


Fotogaléria

Posledná zmena: 

Fotogaléria

Viac ...

Videogaléria

Posledná zmena:

Videogaléria

Viac ...

2 % z daní 

Posledná zmena: 13. február  2019

   Ďakujeme za darovanie, pomáhate nám skrášliť prostredie pre Vaše deti.  :)

Viac ...